ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / Building Materials and Dimentioning Forest Constructions
Κωδικός0405Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000469

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600101151
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα κυριότερα δομικά υλικά όπως υλικά από ξύλο, από λίθους, από μέταλα, το οπλισμένο σκυρόδεμα, ανακυκλώσιμα δομικά υλικά και πως αυτά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή δασοτεχνικών κατασκευών (οχετοί, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, κιόσκια, βρύσες, τραπεζοπάγκοι, στέγαστρα) με σκοπό την τεχνική, την ασφάλεια και την οικονομία των κατασκευών και τη συμβατότητά τους με το φυσικό περιβάλλον
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατηγορίες δομικών υλικών, αδρανή υλικά, το έδαφος ως υλικό κατασκευής, ξύλο, ανακυκλώσιμα δομικά υλικά, μέταλλα, κονίες, κονιάματα. Έλεγχος και πιστοποίηση δομικών υλικών. Κατηγορίες και έλεγχος σκυροδέματος, οπλισμένο σκυρόδεμα. Διαστασιολόγηση ξύλινων και λίθινων κατασκευών, καθώς και κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα διπλού ταφ. Οικονομικοτεχνική και περιβαλλοντική συμβατότητα των δασικών κατασκευών με το περιβάλλον, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) δασικών κατασκευών.
Λέξεις Κλειδιά
Δομικά υλικά, δασικές κατασκευές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2015