Εργαστήριο Χημείας Ι - Ανόργανη Χημεία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕργαστήριο Χημείας Ι - Ανόργανη Χημεία / Chemistry Laboratory I (Inorganic Chemistry)
ΚωδικόςΕΧ1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000688

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕργαστήριο Χημείας Ι - Ανόργανη Χημεία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600102403
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του μαθήματος, οι ενδιαφερόμενοι αναμένονται να α) έχουν καλές βάσεις στη Χημεία, Φυσική και Μαθηματικά και β) διαθέτουν δημιουργική φαντασία. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 Αποκτήσουν γνώσεις βασικών εννοιών, αρχών και εφαρμογών της σύγχρονης πειραματική χημείας με εργαστηριακές εφαρμογές στη χημική μηχανική  αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες σε βασικές γνώσεις γενικής, ανόργανης πειραματικής χημείας και χημείας προηγμένων υλικών  κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της γενικής πειραματικής και ανόργανης χημείας, και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αρχές που διέπουν αυτή στη χημική μηχανική.  αποκτήσουν γνώση των βασικών χαρακτηριστικών της ποιοτικής χημικής πειραματικής έρευνας στη σύγχρονη ανόργανη χημεία και θα κατανοήσουν το ρόλο της στη χημική μηχανική και στις σύγχρονες εφαρμογές στα υβριδικά τεχνολογικά υλικά.  μάθουν διάφορους τρόπους συλλογής ποιοτικών και ποσοτική πειραματικών χημικών δεδομένων  εξασκηθούν στη συμμετοχική παρατήρηση, καταγραφή πειραματικών δεδομένων, ερμηνεία και απόδοση των αποτελεσμάτων  εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία ποιοτικών κα ποσοτικών πειραματικών χημικών δεδομένων  εξασκηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του σύγχρονου ερευνητή στο πεδίο χημικής μηχανικής που μελετά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 1. Οξειδοαναγωγή - Δραστικότητα μετάλλων Κεφάλαιο 1 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 97-103 Κεφάλαιο 3 Σελίδες 88-125 Κεφάλαιο 4 Σελίδες 126-180 Κεφάλαιο 12 Σελίδες 499-518 2. Βολταϊκά Στοιχεία Κεφάλαιο 4 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 130-138 Κεφάλαιο 19 Σελίδες 796-831 3. Ρυθμιστικά Διαλύματα – Υδρόλυση Αλάτων Κεφάλαιο 2 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 104-120 Κεφάλαιο 3 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 121-129 Κεφάλαιο 16 Σελίδες 704-724 4. Παρασκευή του διπλού άλατος θειϊκού καλιοαργιλίου (στυπτηρία) Κεφάλαιο 9 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 253-262 5. Προσδιορισμός της σύστασης συμπλόκου. Μέθοδος Job. Κεφάλαιο 8 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 216-225 6. Προσδιορισμός συγκεντρώσεων μίγματος υπερμαγγανικών και διχρωμικών ιόντων με φασματοφωτομετρία UV-Visible Κεφάλαιο 5 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 156-166 7. Ταυτοποίηση ενώσεων με φασματοσκοπία ΙR. Κεφάλαιο 5 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 167-182 8. Χρωματογραφικός διαχωρισμός cis- και trans-ισομερών του συμπλόκου κοβαλτίου(ΙΙΙ)- ιμινοδιοξικού οξέος Κεφάλαιο 11 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 275-292 9. Χημική Κινητική Κεφάλαιο 6 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 183-193 Κεφάλαιο 13 Σελίδες 549-606 Προσδιορισμός της Σταθεράς Ταχύτητας Χημικής Αντίδρασης 10. Χημική ισορροπία Κεφάλαιο 7 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 194-202 Κεφάλαιο 14 Σελίδες 607-649 Κεφάλαιο 16 Σελίδες 680-703 Προσδιορισμός της Σταθεράς Χημικής Ισορροπίας μιας Αντίδρασης
Λέξεις Κλειδιά
Αντιδράσεις, οξειδοαναγωγή, σύνθεση υλικών, περιβαλλοντική ανακύκλωση, θερμοδυναμική και κινητική αντιδράσεων, διαχωρισμός υλικών, φασματοσκοπική ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός μεταλλοϊόντων στο περιβάλλον, ηλεκτρονική και δονητική φασματοσκοπία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διάρκεια των διαλέξεων χρησιμοποιούντα:ι 1.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2. Επιστημονικά videos Στην επικοινωνία με τος φοιτητές χρησιμοποιούνται: 1. Ηλεκτρονική αλληλογραφία 2. Τηλεφωνική επικοινωνία 3. Skype Στην εργαστηριακή εκπαίδευση χρησιμοποιούνται: 1.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2. Επιστημονικά videos 3. Διαδικτυακή έρευνα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Labs/
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Γενική Χημεία των D. D. Ebbing and S. D. Gammon, Έκτη Έκδοση, 2002, Εκδόσεις Τραυλού. 2. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανόργανης Χημείας, Α. Σαλίφογλου, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ασφάλεια και Κανόνες Συμπεριφοράς στο Εργαστήριο Χημείας, Α. Σαλίφογλου, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2. Γενική Χημεία, D. D. Ebbing and S. D. Gammon, Εκδοτικός Οίκος Τραυλός, Αθήνα 2002 3. Ανόργανη Χημεία, Αρχές Δομής και Δραστικότητα, Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα Ν. Χατζηλιάδης, Θ. Καμπανός, Σ. Περλεπές - James E. Huheey, Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις ΙΩΝ, 1993.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-06-2018