ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ / THEMES OF PATRISTIC THEOLOGY
ΚωδικόςΘ239
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Πιτταράς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60002396

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600102606
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να περιγράφουν και να επιλύουν θεολογικά ζητήματα που ανέκυψαν στην πατερική γραμματεία. Ειδικότερα θα μπορούν να συνδέουν τα ειδικά θέματα της θεολογίας των Κυρίλλου Αλεξανδρείας και Πρόκλου Κων/πόλεως.
Γενικές Ικανότητες
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διδάσκονται ειδικότερα θέματα πατερικής θεολογίας, όπως ανέκυψαν στις υπό εξέταση περιόδους. Επεξηγούνται και αναλύονται βασικές θεολογικές θέσεις της πατερικής διδασκαλίας, καθώς παρουσιάζονται οι θέσεις των Πατέρων σε συνάρτηση πάντα με τα ανακύπτοντα ζητήματα 1. Εισαγωγικό μάθημα περί της περιόδου προ της Οικουμενικής Συνόδου στην Έφεσο ώστε να κατανοηθούν σχετικά θέματα της διδασκαλίας των Πρόκλου Κων/πόλεως και Κυρίλλου Αλεξανδρείας. 2. H σχέση χριστολογίας και σωτηριολογίας στον Πρόκλο. 3. H σχέση θανάτου και αμαρτίας ένεκα της πτώσης του πρώτου ανθρώπου. 4. H διά της αντιπροσωπευτικής θυσίας του Χριστού σωτηρία του ανθρώπου σύμφωνα με τον Πρόκλο. 5. Oι ονομασίες του μυστηρίου της θείας ευχαριστίας κατά τον Κύριλλο Αλεξανδρείας και οι διάφορες προτυπώσεις του μυστηρίου. 6. Αγιογραφική θεμελίωση της σύστασης και παράδοσης της θείας ευχαριστίας. 7. O μυστηριακός και θυτήριος χαρακτήρας του μυστηρίου της θείας ευχαριστίας στον Κύριλλο. 8. Oι προϋποθέσεις μετοχής στη θεία ευχαριστία. 9. Οι καρποί της θείας ευχαριστίας για τον άνθρωπο. 10. H σχέση θείας ευχαριστίας και εκκλησιολογίας στον Κύριλλο. 11. H θεία ευχαριστία στη νεστοριανική έριδα, η κακοδοξία του Νεστορίου και η απάντηση του Κυρίλλου αναφορικά με το μυστήριο αυτό. 12. H περί της Θεοτόκου διδασκαλία του Νεστορίου και η αντίστοιχη του Πρόκλου, διακρίνοντας τη θεοτοκία από τη θεοποίηση της Παρθένου. 13. Θεολογούμενες απόψεις, ανταλλαγή επιχειρημάτων και συζήτηση.
Λέξεις Κλειδιά
ΠΡΟΚΛΟΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στην επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται επίσης το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων391,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Προφορική εξέταση10,0
Σύνολο793,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, καθώς συνεκτιμάται και η ανάληψη εργασιών από τους φοιτητές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Θ. Πιτταρά, Ειδικά Θέματα Πατερικής Θεολογίας, εκδ. ΚΕ.Π.Ε., Αθήνα 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. π. Ι. Ρωμανίδου, Πατερική Θεολογία, εκδ. Παρακαταθήκη, Θεσ/νίκη 2004.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-08-2016