ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΥ / ANATOMY-PHYSIOLOGY OF ANIMAL
Κωδικός025Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001081

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600102654
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1. να γνωρίζουν τη δομή του κυττάρου, τους ιστούς και τα όργανα του οργανισμού και να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των παραγωγικών ζώων, 2. να κατανοήσουν θέματα εμβρυολογίας και τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού οι οποίες ρυθμίζονται – ελέγχονται από εξωγενή – ενδογενή βιοχημικά ερεθίσματα και ορμόνες, 3. να εμπεδώσει την έννοια της ομοιόστασης, τη λειτουργία των φυσιολογικών συστημάτων και πως αυτά συλλογικά συνεισφέρουν στην έννοια του όλου στον οργανισμό, 4. να κατανοήσει τη συλλογική λειτουργία του οργανισμού, την προσαρμοστικότητα στις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και στη διαιώνιση του είδους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δομή και λειτουργία του ζωικού οργανισμού. Ζωικό κύτταρο (οργανίδια κυττάρου, χρωμοσώματα, μίτωση - μείωση, κωδικοποίηση DNA – Βιοτεχνολογία). Ιστοί. Ενδο- κρινικό σύστημα (υπόφυση, αδενοϋπόφυση, νευροϋπόφυση, επίφυση, θυρεοειδής - παραθυρεοειδής αδένας, επινεφρίδια, πάγκρεας). Κινητικό σύστημα (οστά, αρθρώσεις,μύες). Νευρικό σύστημα. Ενδοκρινικό σύστημα. Κοιλότητες του σώματος. Κυκλοφορικό σύστημα. Αναπνευστικό σύστημα. Πεπτικό σύστημα. Ουροποιητικό σύστημα. Γεννητικό σύστημα (ανατομία - φυσιολογία των αναπαραγωγικών οργάνων του αρσενικού και θηλυκού). Ανάπτυξη εμβρύου – Εμβρυϊκά εξαρτήματα.
Λέξεις Κλειδιά
Ανατομία, Φυσιολογία, Συστήματα Φυσιολογίας, Ιστοί και Όργανα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση 1. power point 2. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημέρωση / διευκρινίσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων12
Κλινική Άσκηση12
Σύνολο128
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική Εξέταση: 100%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-05-2014