ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ / SOIL MICROBIOLOGY
ΚωδικόςΝ231Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001883

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά78
Class ID
600103117
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. αναγνωρίζουν και θα κατανοούν τις δραστηριότητες των μικροοργανισμών και πώς αυτές επηρεάζουν και επηρεάζονται από το εδαφικό περιβάλλον. 2. αναπτύξουν κριτική ικανότητα για την κατανόηση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων 3. εφαρμόζουν μεθόδους και βασικές εργαστηριακές αναλύσεις στη μικροβιολογία εδάφους 4. χρησιμοποιούν βάσεις βιβλιογραφικών αναφορών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το εδαφικό ενδιαίτημα. Οι μικροοργανισμοί του εδάφους: Βακτήρια, Ακτινομύκητες, Αρχαία, Μύκητες, Φύκη, Πρωτόζωα, Ιοί, κατανομή των μικροοργανισμών στο έδαφος. Μικροβιακός μεταβολισμός. Μικροβιακή οικολογία-αλληλεπίδραση των μικροοργανισμών με τα ανόργανα και οργανικά συστατικά του εδάφους. Αλληλεπιδράσεις με τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους. Αλληλεπιδράσεις των μικροοργανισμών με τις χημικές ιδιότητες του εδάφους - Κύκλος άνθρακα. Αποσύνθεση οργανικής ουσίας. Κύκλος του αζώτου. Νιτροποίηση, αμμωνιοποίηση, αζωτοδέσμευση. Κύκλος Ρ. Κύκλοι άλλων στοιχείων. Μυκόρριζες-Βιοτεχνολογία των μυκορριζών. Μικροβιολογία και βιοχημεία αποικοδόμησης ξενοβιοτικών ουσιών. Εφαρμογές.
Λέξεις Κλειδιά
Μικροβιολογία, μυκόρριζες, νιτροποιηση, απονιτροποιηση, μικροβιακη βιομαζα, έδαφος, βιοτεχνολογια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και Moodle. Εργαστηριακές ασκήσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Εργαστηριακή Άσκηση50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80 % γραπτές εξετάσεις 20 % ατομικό θέμα εργαστηριακών ασκήσεων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ντούγιας, Σ., Αϊβαζίδης, Α., Μελίδης, Π., "Περιβαλλοντική Μικροβιολογία" Έμβρυο, Αιγάλεω, 2012
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Sylvia, D. et al., "Principles and applications of soil microbiology" Pearson-Prentice Hall, Upper Sanddle River, New Jersey, 2005. Madigan, M.T., Martinko, J.M., Parker, J., "Brock: Βιολογία των μικροοργανισμών, τομοι Ι και ΙΙ", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-07-2015