ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ / INTRODUCTION TO LINGUISTICS II
ΚωδικόςΓΛΩ304
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000714

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 442
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600104798
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΡΕΒΥΘΙΑΔΟΥ Α.(Α-Ζ)Ανθούλα Ρεβυθιάδου
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ.(Η-ΜΑ)Δέσποινα Παπαδοπούλου
3. ΑΜΒΡΑΖΗΣ/ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.(ΜΕ-Ρ)Μαρία Θεοδωροπούλου, Νικόλαος Αμβράζης
4. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.(Σ-Ω)Μαρία Θεοδωροπούλου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: (α) Να εισαχθούν οι φοιτητές/τριες στη μελέτη της γλώσσας, (β) Να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές/τριες με τη βασική ορολογία και τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των επιπέδων της γλώσσας, (δ) Να αναγνωρίζουν οι φοιτητές/τριες τις γλωσσικές μονάδες και να τις αναλύουν γλωσσολογικά, (ε) Να συγκρίνουν οι φοιτητές/τριες γλωσσικά δεδομένα από διαφορετικές γλώσσες και να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στις γραμματικές δομές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της φύσης της ανθρώπινης γλώσσας. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την Ελληνική και άλλες γλώσσες και καθορίζονται οι μονάδες κάθε επιπέδου γλωσσικής ανάλυσης καθώς και οι σχέσεις (συνταγματικές, παραδειγματικές) ανάμεσα στις μονάδες αυτές. Ειδικότερα, εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: - τα χαρακτηριστικά των φθόγγων και οι κανόνες που καθορίζουν τους συνδυασμούς τους (Φωνητική & Φωνολογία), - ο σχηματισμός των λέξεων και η εσωτερική τους οργάνωση (Κλιτική & Παραγωγική Μορφολογία), - η δομή των φράσεων και των προτάσεων (Σύνταξη), - η σημασία των λέξεων και των προτάσεων (Σημασιολογία), - η ερμηνεία και η χρήση των γλωσσικών σημασιών στο περικείμενο (Πραγματολογία).
Λέξεις Κλειδιά
επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων411,5
Εξετάσεις602,1
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Fromkin V., R. Rodman & N. Hyams. (2008). Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας (μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος, Φ. Παπαδοπούλου, Έ. Βάζου & Α. Τσαγγαλίδης). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Holton, D., P. Mackridge & Ε. Φιλιππάκη-Warburton. (1999). Γραμματική της ελληνικής γλώσσας (μτφρ. Β. Σπυρόπουλος). Αθήνα: Πατάκης. Lyons, J. (2002). Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία (μτφ: Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ζ. Γαβριηλίδη, Α. Ευθυμίου). Αθήνα: Μεταίχμιο. Παυλίδου, Θ. (2008). Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδης]. Πετρούνιας, Ε. (1984). Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Φιλιππάκη-Warburton, Ε. (1992). Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-02-2020