Ανάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων σε Υπολογιστικά Φύλλα (Θ/Α)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων σε Υπολογιστικά Φύλλα (Θ/Α) / Data Analysis and Visualization in Spreadsheets
ΚωδικόςΓΕ6900
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Μπαρμπαργύρης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014356

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων σε Υπολογιστικά Φύλλα (Θ/Α)
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600107021
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΕ1100 Τεχνολογίες και εφαρμογές πληροφορικής
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα, θα είναι σε θέση: - Να χρησιμοποιήσουν με αποτελεσματικό τρόπο το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων. - Να εκτελέσουν βασικές εργασίες ανάλυσης δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα. - Να δημιουργήσουν γραφήματα για την οπτικοποίηση δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα. - Να χρησιμοποιήσουν εργαλεία λήψης αποφάσεων, για την ανάλυση σεναρίων και την αναζήτηση στόχου. - Να εισάγουν εξωτερικά δεδομένα σε υπολογιστικά φύλλα, είτε από άλλα αρχεία δεδομένων (π.χ. αρχεία CSV), είτε από βάσεις δεδομένων, είτε από τον Ιστό (web), για την περαιτέρω ανάλυση και οπτικοποίησή τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στην ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα (spreadsheets), ενώ υποστηρίζεται από εκτενή βιβλιογραφία (τόσο ελληνική, όσο και ξενόγλωσση) σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και ειδικό οπτικο-ακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο προβάλλεται κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Ειδικότερα, η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: Εισαγωγή στα υπολογιστικά φύλλα, Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων (Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets), Τύποι (formulas), Συναρτήσεις (functions), Γραφήματα (charts), Σύνολα δεδομένων (datasets), Πίνακες (tables), Μερικά αθροίσματα (subtotals), Συγκεντρωτικοί πίνακες (PivotTables), Συγκεντρωτικά γραφήματα (PivotCharts), Ανάλυση σεναρίων (What-If analysis), Ειδικές συναρτήσεις, Στατιστικές συναρτήσεις, Διαχείριση βιβλίων με πολλά υπολογιστικά φύλλα, Εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων, Ερωτήματα στον Ιστό (web queries) και γλώσσα XML, Συνεργασία και διανομή βιβλίων εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά
υπολογιστικά φύλλα, ανάλυση δεδομένων, οπτικοποίηση δεδομένων, Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα υποστηρίζεται από αυτόνομο ιστοχώρο (web-site), στη διεύθυνση [http://veria.jour.auth.gr/ge6900/] Η πρόσβαση στην κεντρική σελίδα, τις ανακοινώσεις και τη συνοπτική περιγραφή του μαθήματος είναι ελεύθερη για όλους, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές (περιγραφή και βιβλιογραφία του μαθήματος, πρόγραμμα και περιεχόμενο των εβδομαδιαίων μαθημάτων, τρόπος και αποτελέσματα της αξιολόγησης, θέματα εργασιών και εξετάσεων παρελθόντων ετών), γίνεται με τη χρήση εξατομικευμένων κωδικών πρόσβασης για κάθε φοιτητή. * Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές Πέρα από την ευρεία χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την επικοινωνία με τους φοιτητές, οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με το μάθημα (περιγραφή και βιβλιογραφία μαθήματος, πρόγραμμα και περιεχόμενο εβδομαδιαίων μαθημάτων, τρόπος και αποτελέσματα αξιολόγησης, ανακοινώσεις μαθήματος) μέσα από τον υποστηρικτικό δικτυακό τόπο του μαθήματος. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στην τροφοδοσία (RSS feed) των τίτλων ειδήσεων του μαθήματος (στη διεύθυνση [http://veria.jour.auth.gr/rss/ge6900.xml]), έτσι ώστε να παραλαμβάνουν αυτόματα στον υπολογιστή τους όλα τα τελευταία νέα σχετικά με το μάθημα, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο του μαθήματος. Ακόμη, έχει δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερος χώρος επικοινωνίας για το μάθημα, στο δημοφιλές σύστημα κοινωνικής δικτύωσης Facebook (στη διεύθυνση [http://www.facebook.com/groups/ge6900/]), στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συζητήσουν –τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον διδάσκοντα– θέματα και απορίες τους σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα και τις εργασίες τους στα πλαίσια του μαθήματος. Για τον ίδιο σκοπό, λειτουργεί και forum συζητήσεων του μαθήματος, στη διεύθυνση: [http://veria.jour.auth.gr/forum/forum_topics.asp?FID=29&title=ge6900]
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις24
Εργαστηριακή Άσκηση12
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Φροντιστήριο3
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Εξετάσεις2
Σύνολο121
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται μόνο εφόσον δεν έχει προηγηθεί καμία απουσία στα εργαστηριακά μαθήματα και προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς στα ακόλουθα: 1. Ασκήσεις κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων (20%) 2. Εργασία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων στo Microsoft Excel (20%) 3. Τελική εξέταση στο θεωρητικό μέρος (30%) 4. Τελική εξέταση στο πρακτικό μέρος (30%) Παρατηρήσεις α) Κάθε επιμέρους βαθμός, προκειμένου να προσμετρηθεί στην τελική βαθμολογία, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη βαθμολογική βάση, η οποία καθορίζεται στο μισό του αντίστοιχου μέγιστου βαθμού. β) Η διεξαγωγή όλων των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Μόνο δύο (2) -το πολύ- πλήρως δικαιολογημένες απουσίες είναι δυνατόν να αναπληρωθούν κατά την διάρκεια του εξαμήνου, ύστερα από συνεννόηση με το διδάσκοντα, και το αργότερο μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας από την αντίστοιχη απουσία. Διασφάλιση της διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών Οι φοιτητές & φοιτήτριες ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση σχετικά με την επίδοσή τους στις εργαστηριακές ασκήσεις που εκτελούν σε κάθε (εβδομαδιαίο) εργαστηριακό μάθημα, με την παραλαβή εξατομικευμένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον λογαριασμό (account) που τους παρέχει το Πανεπιστήμιο, και έχουν τη δυνατότητα –στα πλαίσια των ωρών γραφείου– να ενημερωθούν περαιτέρω για τα σφάλματα και τις παραλείψεις τους. Με τον ίδιο τρόπο ενημερώνονται για την επίδοσή τους και τα σφάλματα/παραλείψεις τους, τόσο στην εργασία που παραδίδουν, όσο και στις τελικές εξετάσεις του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Curtis D. Frye, Ελληνικό Microsoft Excel 2010, Βήμα-Βήμα, ISBN 978-960-461-407-3, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2011. Κωδικός Βιβλίου στην υπηρεσία Εύδοξος: 12277926 2. Paul Cornell, Ανάλυση Δεδομένων με το Microsoft Excel, ISBN 960-209-712-4, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2004. Κωδικός Βιβλίου στην υπηρεσία Εύδοξος: 13589
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-09-2017