ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι / Metal Structures I
ΚωδικόςΤΕ1100
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000165

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2018-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 366
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600107266
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΕ1100Ευάγγελος Ευθυμίου, Χρήστος Μπίσμπος, Θεμιστοκλής Νικολαΐδης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις Στατικής, Γνώσεις Αντοχής Υλικών και Δομικών Στοιχείων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος "Μεταλλικές Κατασκευές I", αναμένεται να: 1) Αναγνωρίζουν τις βασικές χρήσεις του χάλυβα στην κατασκευή (Μορφολογία, στατικά συστήματα) 2) Μπορούν να υπολογίσουν στατικά και να σχεδιάσουν τη στέγη μονόροφου χαλύβδινου βιομηχανικου κτιρίου σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα 3 3) Μπορούν να αντιμετωπίσουν θέματα απώλειας ευστάθειας σε μeταλλικά στοιχεία και μέλη-Φαινόμενα λυγισμού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δομικός χάλυβας, ιδιότητες και εφαρμογές στην κατασκευή. Σύγχρονοι κανονισμοί ανάλυσης και σχεδιασμού για κατασκευές από χαλύβδινα μέλη. Διατάξεις Ευρωκώδικα 3 και κριτήρια σχεδιασμού. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας. Τοπικός λυγισμός και κατάταξη διατομών. Υπολογισμός αντοχής χαλύβδινων διατομών και σχεδιασμός χαλύβδινων μελών που υπόκεινται σε εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, διάτμηση συμπεριλαμβανομένου του λυγισμού. Χαλύβδινα δικτυώματα. Διάφορα φαινόμενα απώλειας ελαστικής ευστάθειας με παρουσία ροπής : πλευρικός, καμπτικός και στρεπτοκαμπτικός λυγισμός. Συστήματα παραλαβής οριζόντιων δυνάμεων. Φορτία σχετιζόμενα με ατέλειες.
Λέξεις Κλειδιά
Χαλύβδινες κατασκευές, Ευρωκώδικας 3, Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, Φαινόμενα λυγισμού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Powerpoint, blackboard
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1) Ενδιάμεση εξέταση (γραπτή-μικρής διάρκειας) στη διάρκεια του εξαμήνου (2) 2) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Μπανιωτόπουλος, Χ. Κ. 2009. Κατασκευές από Χάλυβα- Αρχές Σχεδιασμού στο Πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 2)Μπανιωτόπουλος, Χ.Κ. & Νικολαϊδης, Θ.Ν. 2012. Κατασκευές από Χάλυβα, Παραδείγματα Σχεδιασμού στο Πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 3)Βάγιας, Ι., Ερμόπουλος, Ι., Ιωαννίδης, Γ. 2005. Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα-Με βάση τα τελικά κείμενα των Ευρωκωδίκων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1)Μπίσμπος, Χ. Δ. 2010. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Εκδόσεων, Θεσσαλονίκη 2)Μπανιωτόπουλος, Χ. Κ. 2003. Συνδέσεις Μεταλλικών Κατασκευών στα πλαίσια των Ευρωκωδίκων 3 & 9, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-02-2017