Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμός πληροφορικών ιατρικών συστημάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμός πληροφορικών ιατρικών συστημάτων / Mathematics, programming techniques and design principles of medical information systems
ΚωδικόςΙΠΑ004
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔτΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2015-2017)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΙατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννα Χουβαρδά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004406

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμός πληροφορικών ιατρικών συστημάτων
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600109262
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, καθώς μεγάλο μέρος του διαθεσιμου προς μελέτη υλικού είναι στην αγγλική γλώσσα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι * να δώσει στους φοιτητές/τριες τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την κατανόηση θεμάτων ανάλυσης και σχεδίασης πληροφορικών συστημάτων (στην υγεία) * να επιδείξει βασικές τεχνικές που ο πληροφορικός ιατρικής θα βρει άμεσα μπροστά του * να θέσει ένα πλαίσιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών * να κάνει τους φοιτητές/τριες μέτοχους στη συζήτηση/θεώρηση σύγχρονων προβλημάτων ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων για την υγεία Στόχοι του μαθήματος. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: * Να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφορικών συστημάτων * Να έχουν την απαραίτητη αρχική επαφή με τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκοσμίως * Να μπορούν να κάνουν κατάλληλη χρήση τεχνικών και εργαλείων για να αναπτύξουν (απλά τουλάχιστον) πληροφορικά συστήματα για ιατρικές εφαρμογές * Να συζητούν τις απαιτήσεις για διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα ανάλυσης & σχεδίασης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεματικές περιοχές, που υποστηρίζονται από διαλέξεις, εργαστήρια και εργασίες --- High level scripting and prototyping: το παράδειγμα του Matlab, R,and Python , --- Εισαγωγή στο Software development & UML, --- Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - JAVA --- Προγραμματισμός και Εφαρμογές Διαδικτύου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
το μάθημα αφορά κατ εξοχήν τεχνολογίες πληροφορικής και έχει άμεση σχέση με Η/Υ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις802,7
Εργαστηριακή Άσκηση401,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,7
Εκπόνηση μελέτης (project)1605,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών501,7
Εξετάσεις401,3
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται σε ενα σύνολο ατομικών εργασιών (ανα θεματική περιοχή) που περατώνονται και εξετάζονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και σε ένα τελικό τεστ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
δεν προβλέπεται
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ηλεκτρονικό υλικό που αφορά τις επιμέρους τεχνολογίες που διδάσκονται στις θεματικές περιοχές
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2017