Ήχοι και Ομιλία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΉχοι και Ομιλία / Sounds and Speech
ΚωδικόςΓλ 536
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004014

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓλωσσολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΉχοι και Ομιλία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600109981
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• πολύ καλή κατανόηση βασικών εννοιών στη φωνητική και φωνολογία • γνώση της ακουστικής αναπαράστασης των ήχων της ομιλίας • πρακτική εξάσκηση σε ιμπρεσσιονιστικές και πειραματικές τεχνικές στη φωνητική ανάλυση • γνώση των κύριων φωνολογικών πλαισίων • ικανότητα να αναλύει φωνολογικά δεδομένα μέσα σε διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια • ικανότητα να εφαρμόζει τις δεξιότητες και τη γνώση σε γλωσσολογικά δεδομένα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα παρουσιάζει βασικά στοιεία που σχετίζονται με την παραgωγή, την ακουστική και την αντίληψη της ομιλίας. Παρέχει μια επισκόπηση του μηχανισμού παραγωγής της ομιλίας και των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των ήχων και των υπερτεμαχικιακών στοιχείων. Προχωρά με την ανάλυση των ακουστικών χαρακτηριστικών των ήχων και συχετίζει την ιμπρεσσιονιστική μεταγραφή με τις πληροφορίες που βασίζονται στην ακουστική αναλυση της ομιλίας. Στη συνέεια εξετάζει βασικά θέματα που αφορούν την αντίληψη της ομιλίας. Επιπλέον, με βάση τις κύριες αρχές της φωνολογίας (π.χ. φωνήματα-αλλόφωνα, διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά, βασική δομή συλλαβής), το μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση σε διαφορετικά φωνολογικά φαινόμενα σε τεμαχιακό και υπερτεμαχιακό επίπεδο, καθώς και σε θεωρητικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομέων προσεγγίσεων που βασίζονται σε κανόνες και σε περιορισμούς.
Λέξεις Κλειδιά
Φωνητική, Φωνολογία, πειραματικές τεχνικές, φωνολογική ανάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων28.21,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1003,6
Σύνολο206.27,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Εργαστηριακή μελέτη: Ακουστική ανάλυση δεδομένων και συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας στη φωνητική (40%) 2. Μελέτη γλώσσας: ανάλυση φωνητικών/φωνολογικών δεδομένων μιας γλώσσας που δε γνωρίζει ο φοιτητής. Δημιουργία πόστερ και προφορική παρουσίαση στην τάξη (20%) 3. Εργασία στη φωνολογία: φωνολογική ανάλυση δεδομένων μέσα στο πλαίσιο σύγχρονης φωνολογικής θεωρίας (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Archangeli, D. & Langendoen, T. (1997) Optimality Theory: An Overview. Oxford: Blackwell. Archangeli, D. & Pulleyblank, D. (1994) Grounded Phonology. Cambridge, MA: MIT Press. Ashby M. & J. Maidment (2005) Introducing Phonetic Science. Cambridge: CUP. Ashby, Patricia (2007) Speech Sounds. Taylor & Francis. Ashby, Patricia (2011) Understanding Phonetics. Hodder Education Publishers Baken, R. & Orlikoff, R. F. (2000) Clinical Measurement of Speech and Voice. London: Singular. Ball, M. J. & Rahilly, J. (1999) Phonetics: The Science of Speech. London: Arnold. Bauman-Wangler, J. (2008) Introduction to Phonetics and Phonology: From concepts to transcription. Allyn & Bacon. Bickford A. & Floyd, R. (2006) Articulatory Phonetics: Tools for Analyzing the World's Languages. SIL International. Border, G, Harris, K. & Raphael, L. (1994) Speech Science Primer: Physiology, Acoustics and Perception of Speech. Baltimore: Williams & Wilkins. Carr, P. (1999) English Phonetics and Phonology. An introduction. Oxford: Blackwell Publishers. Catford, I. (2002) A Practical Introduction to Phonetics. Oxford Textbooks in Linguistics. OUP. Clark, J. , Yallop, C & Flecher, J. . (2011) An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Basil Blackwell. Coleman, J. (1998) Phonological Representations: Their Names, Forms and Powers. Cambridge: CUP. Collins, B. & Mees, I. M. (2008) Practical Phonetics and Phonology: a resource book for students. London: Routledge. Connell, B. & Arvaniti, A. (1995) Phonology and Phonetic Evidence. Cambridge: CUP. Crystal, D. (1997) A Dictionary of Linguistics and Phonetics. (4th ed). Oxford: Blackwell. Davenport, M. & Hannahs, S. J. (2011) Introducing Phonetics and Phonology. Hodder Education Publishers. de Lacy, P. (2006) Markedness: Reduction and Preservation in Phonology. Cambridge: CUP. de Lacy, P. (2007) The Cambridge Handbook of Phonology. Cambridge: CUP. Denes, P. B. & Pinson, E. N. (1993) The Speech Chain: The Physics and Biology of Spoken Language (2nd edn). New York: W.H. Freeman & Company. Durand, J. & Laks, B. (2002) Phonetics, Phonology and Cognition. Oxford: OUP. Fant, G. (1960) Acoustic Theory of Speech Production. The Hague: Mouton. Fant, G. (2005) Speech Acoustics and Phonetics. Dordrecht: Springer. (available online) Fry, D. B. (1979) The Physics of Speech. Cambridge: CUP. Gimson, A. C. (1994) [1970] An Introduction to the Pronunciation of English (revised by A. Cruttenden). London: Edward Arnold. Gimson, A.C. (1977) English Pronouncing Dictionary (4th edn, originally compiled by Daniel Jones). London: Dent. Goldsmith, J. A. (ed) (1995) The Handbook of Phonological Theory. Oxford: Blackwell Publishers. Goldsmith, J. A. (ed) (1999) Phonological Theory: The Essential Readings. Oxford: Blackwell. Gussenhoven, C & Jacobs, H. (2005) Understanding Phonology. London: Hoddor Arnold. Gussenhoven, C., H. (2004) The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge: CUP. Gut, U. (2009) Introduction to English Phonetics and Phonology. Peter Lang PublishersHale, M. & Reiss, C ( 2008) The Phonological Enterprise. Oxford: OUP. Handbook of the International Phonetic Association. A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet. (1999). CUP. Handel, S. (1989) Listening: An introduction to the Perception of Auditory Events. Cambridge, MA: MIT Press. Hardcastle, W. & Hewlett, N. (1999) Coarticulation: Theory, Data and Techniques. Cambridge: CUP. Hardcastle, W. & Marchal, A. (eds) (1990) Speech Production and Speech Modelling. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Hardcastle, W. J. & Laver, J. (1997) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers. Hayes, B. (2009) Introductory Phonology. Chistester: Wiley-Blackwell. Hayes, B. Kirchner, R. M. & Steriade, D. (2004) Phonetically based Phonology. Cambridge: CUP. Hayward, K. (2000) Experimental Phonetics. Harlow: Longman. Hewlett, N. & Beck, J. Mackenzie (2006) An Introduction to the Science of Phonetics. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates. Hume, E. & Hohnson. K. (2001) The Role of Speech Perception in Phonology. San Diego: Academic Press. Jensen, J. (2004) Principles of Generative Phonology: An Introduction. Amsterdam: John Benjamins. Johnson, K. (2011) Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell. Jones, D. (2003) Cambridge English Pronouncing Dictionary. Revised by Roach, P., Hartman, J. & Seeter, J. Cambridge: CUP. Kenstowicz, M. (1994) Phonology in Generative Grammar. Oxford: Blackwell. Kent, R. D. (1997) The Speech Sciences. Singular Publishing. Kuhl, P et al (1996) Speech Perception. Woodbury: Acoustical Society of America. Ladd, D.R. (2008) Intonational Phonology. Cambridge: CUP. Ladefoged, P. & K. Johnson (2010) A Course in Phonetics. Wadsworth Publishing. Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996) The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell Publishers. Ladefoged, P. (1971) Preliminaries to Linguistic Phonetics.The University of Chicago Press. Ladefoged, P. (1995) Elements of Acoustic Phonetics. University of Chicago Press. Ladefoged, P. (2001) Vowels and Consonants: an Introduction to the Sounds of Llanguages. Oxford: Blackwell. Laver, J. (1994) Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press. Lieberman, P. & Blumstein, S. E. (1988) Speech Physiology, Speech Perception and Acoustic Phonetics. Cambridge: CUP. MacNeilage, P. F. (ed) (1983) The Production of Speech. New York: Springer-Verlag. Maddieson, I. (2009) Patterns of Sounds. Cambridge: CUP. McCarthy, J. A (2002) A Thematic Guide to Optimality Theory. Cambridge: CUP. McCarthy, J. A (2004) Optimaliy Theory in Phonology: a Reader. Malden, Ma: Blackwell Publishing. McCully, C. B. (2009) The Sound Structure of English. Cambridge: CUP. O’Connor, J. D. & Arnold, G. F. (1973) Intonation of Colloquial English (2nd edn). London: Longman. Odden, D, A. (2005) Introducing Phonology. Cambridge: CUP. Perkell, J. S. and Klatt, D. (eds) (1986) Invariance and Variability in Speech Processes. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Perkins, W. H. & Kent, R. D. (1986) Textbook of Functional Anatomy of Speech, Language and Hearing. San Diego: College Hill Press, Inc. Pisoni, D. & Remez, R. E. (2005) The Handbook of Speech Perception. Oxford: Blackwell Publishers. Reetz, Henning. (2009) Phonetics: Transcription, Production, Acoustics and Perception. Chichester, U.K.:Wiley-Blackwell. Roach, P. & Widdowson H. G. (2001) Phonetics. OUP. Roach, P. (2009) English Phonetics and Phonology: A practical Course. Cambridge University Press. Roca, I. & Johnson, W. (1999) A Course in Phonology. Oxford: Basil Blackwell. Roca, I. (ed) Derivations and Constraints in Phonology. Oxford: Clarendon Press. Ryalls, J. H( 1996) A Basic Introduction to Speech Perception. San Diego: Singular Publishing. Seikel, J.A., King, D. W. & Drumright, D. G.(1997) Anatomy and Physiology for Speech, Language and Hearing. San Diego: Singular Publishers Shriberg, L. D. & Kent, R. D. (2002) Clinical Phonetics. Allyn & Bacon Shockey, L. (2003) Sound Patterns of Spoken English. Oxford: Blackwell. Small, L. H. (2011) Fundamentals of Phonetics. A Practical Guide for Students.Boston: Allyn & Bacon. Sole, M.J, Beddor, P.S. & Ohala, M. (2007) Experimental Approaches to Phonology. Oxford: OUP. Stevens, K. N. (1998) Acoustic Phonetics. Cambridge, MA: The MIT Press. Tatham, M. & Morton, K. (2006) Speech Production and Perception. New York : Palgrave Macmillan. Vaux, B. Nevins, A. (2008) Rules , Constraints and Phonological Phenomena. Oxford: OUP. Wells, J. & Fletcher, C. (eds) (1990) Longman Pronouncing Dictionary. London: Longman. Yavas, M. (1998) Phonology, Development and Disorders. London: Singular Publishing Group. Yavas, M. (2006) Applied English Phonology. Oxford: Blackwell Publishers.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-02-2020