Νευρογλωσσολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝευρογλωσσολογία / Neurolinguistics
ΚωδικόςΓλ 558
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004026

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓλωσσολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝευρογλωσσολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600109983
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες: 1. να μπορούν να εφαρμόσουν τις γενικές αρχές της γλωσσολογίας στη διερεύνηση της σχέσης της γλώσσας με τις λειτουργίες του εγκεφάλου 2. να έχουν εξοικειωθεί με την αλληλεπίδραση γλώσσας και εγκεφάλου στις επίκτητες γλωσσικές διαταραχές, όπως οι διάφορες μορφές αφασίας και τα διάφορα ανοϊκά σύνδρομα, και στις νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές, όπως η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή και η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους πληθυσμούς 3. να έχουν εξοικειωθεί με στοιχεία της ανατομίας του εγκεφάλου και βασικές τεχνικές νευροαπεικόνισης εγκεφάλου 4. να μπορούν να επεξεργαστούν και να προσεγγίσουν κριτικά επιστημονικά άρθρα και μελέτες στο πεδίο της νευρογλωσσολογίας 5. να μπορούν να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο που να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, σχεδιασμού διεξαγωγής νευρογλωσσολογικής έρευνας, στατιστικής ανάλυσης και ερμηνείας πειραματικών δεδομένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει μια ευρεία γκάμα γλωσσικών φαινομένων υπό το πρίσμα των νευροβιολογικών παραγόντων που επιτρέπουν τους ομιλητές να χρησιμοποιούν και να κατανοούν τη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η σχέση γλώσσας και εγκεφάλου με ιδιαίτερη έμφαση στις επίκτητες γλωσσικές διαταραχές, όπως οι διάφορες μορφές αφασίας (Broca, Wernicke), τα ανοϊκά σύνδρομα (Πρωτοπαθής Προοδευτική Αφασία, νόσος Alzheimer) και οι νευρο-αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, όπως η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή και η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Επίσης, επιχειρείται μια εισαγωγή σε διάφορες τεχνικές νευροαπεικόνισης (ανάλυση μαγνητικής απεικόνισης εγκεφάλου με το λογισμικό FreeSurfer, διακρανιακός ηλεκτρικός ερεθισμός, προκλητά δυναμικά) σε σχέση με την παραγωγή και κατανόηση της γλώσσας. Επιμέρους ζητήματα αφορούν στην εξέταση πειραματικών δεδομένων από παθολογικούς πληθυσμούς όσον αφορά στη μορφολογική επεξεργασία σε επίπεδο λέξης, την αλληλεπίδραση διεπιπέδων σύνταξης-προσωδίας κατά την επεξεργασία προτάσεων, τις επιτελικές ικανότητες και την επίδραση της διγλωσσίας σε γλωσσικές και γνωστικές λειτουργίες.Τέλος, εξετάζονται πειραματικές τεχνικές συλλογής ερευνητικών δεδομένων, όπως η καταγραφή οφθαλμοκίνησης και η αυτό-καθοδηγούμενη ακρόαση ή/και ανάγνωση λέξεων/προτάσεων σε πραγματικό χρόνο με το λογισμικό e-prime), αλλά και μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας ερευνητικών δεδομένων.
Λέξεις Κλειδιά
νευροαπεικόνιση, επίκτητες και νευροαναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, διεπίπεδα στη γλωσσική επεξεργασία, σχεδιασμός πρωτότυπης έρευνας, στατιστική ανάλυση & ερμηνεία δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση την προφορική παρουσίαση και ανάλυση επιστημονικών άρθρων, και την εκπόνηση γραπτής εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Hillis, A. (2002). The Handbook of Adult Language Disorders. New York, NY: Psychology Press.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ahlsén, E. (2006). Introduction to neurolinguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Ansaldo, A. I. , Marcotte , K., Scherer , L. , & Raboyeaua, G. (2008). Language therapy and bilingual aphasia: Clinical implications of psycholinguistic and neuroimaging research. Journal of Neurolinguistics 21, 539–557. Aron, A. R. (2007). The neural basis of inhibition in cognitive control. Neuroscientist, 13 (3), 214-228. Costa, A. & Sebastián-Gallés, N. (2014). How does the bilingual experience sculpt the brain? Nature Reviews-Neuroscience, vol. 15, 336-345. Fabbro, F. (1999). The neurolinguistics of bilingualism. Sussex: Psychology Press. Mesulam M. M. (1982). Slowly progressive aphasia without generalized dementia. Annals of Neurology, 11, 592–598. Novick, J. M., Kan, I. P., Trueswell, J. C., & Thompson-Schill, S. L. (2009). A case for conflict across multiple domains: Memory and language impairments follow damage to ventrolateral prefrontal cortex. Cognitive Neuropsychology, 26 (6), 527-567. Novick, J. M., Trueswell, J. C., & Thompson-Schill, S. L. (2005). Executive control and parsing: reexamining the role of Broca’s area in sentence comprehension. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 5, 263-281. Paradis, J. (2007). Bilingual children with specific language impairment: Theoretical and applied issues. Applied Psycholinguistics 28, 551–564. Perani, D., & Abutalebi, J. (2005). The neural basis of first and second language processing. Current Opinion in Neurobiology, 15, 202-206. Peristeri, E., & Tsimpli, I. M. (2013). Pronoun processing in Broca’s aphasia: Discourse–syntax effects in ambiguous anaphora resolution. Aphasiology, 27 (11), 1381-1407. Sabourin, L. (2014). fMRI Research on the Bilingual Brain. Annual Review of Applied Linguistics, 34, 1–14. van der Lely, H. K. & Pinker, S. (2014). The biological basis of language: insight from developmental grammatical impairments. Trends in Cognitive Sciences, 18 (11), 586-595. Schwartz, Myrna F., Dell, Gary S., Martin, Nadine, Gahl, Susanne, & Sobel. P. (2006). A case-series test of the interactive two-step model of lexical access: Evidence from picture naming. Journal of Memory and Language, 54, 228-264. Tse, C.-Y., Lee, C.-L., Sullivan, J., Garnsey, S.M., Dell, G.S., Fabiani, M., & Gratton, G. (2007). Imaging cortical dynamics of language processing with the event-related optical signal. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104, 17157-17162.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-11-2021