ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VLSI

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VLSI / ADVANCED VLSI DIGITAL SYSTEMS DESIGN
ΚωδικόςNA08
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Κονοφάος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002007

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VLSI
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110511
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις ψηφιακής σχεδίασης, αρχιτεκτονικής υπολογιστών και ηλεκτρονικής. Βασικές γνώσεις προγραμματισμού.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Κατανοούν την δομή και λειτουργία βασικών ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων. 2. Γνωρίζουν να σχεδιάζουν και να ελέγχουν βασικά ψηφιακά κυκλώμτα και συστήματα με τεχνολογίες CMOS VLSI. 2.Χρησιμοποιούν τεχνικές σχεδίασης ειδικών σκοπών, όπως της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 4. Κατανοούν τις λειτουργίες του μικροεπεξεργαστή και της μνήμης ενός Η/Υ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επίπεδα αφαίρεσης και μελέτης συστημάτων, περιγραφή επιπέδων τρανζίστορ, μεταφοράς και συμπεριφοράς. Τεχνολογία CMOS και διατάξεις. Περιβάλλοντα προσομοίωσης, το περιβάλλον SPICE. Σχεδίαση βασικών κυκλωμάτων σε επίπεδο τρανζίστορ και φυσική σχεδίαση κυκλώματος (layout). Κυκλώματα VLSI, διαδικασία σχεδίασης, εργαλεία σχεδίασης VLSI (EDA tools). Προσομοιωτές, γλώσσες περιγραφής υλικού, η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL. Μελέτη βασικών κυκλωμάτων (π.χ. κωδικοποιητές, αθροιστές κλπ). Μνήμες ημιαγωγών. Μνήμες RAM & ROM. Νέες εξελίξεις στην τεχνολογία VLSI: Ολοκλήρωση σε 3D, νανοκυκλώματα.
Λέξεις Κλειδιά
Επίπεδα μελέτες συστημάτων, τεχνολογία CMOS, σχεδίαση και προσομοίωση κυκλωμάτων, μνήμες RAM & ROM.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120,4
Εκπόνηση μελέτης (project)632,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών501,7
Εξετάσεις30,1
Βιβλιογραφική αναζήτηση501,7
Σύνολο2177,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548832 Έκδοση: 3η εκδ./2007 Συγγραφείς: Kang Sung - Mo (Steve),Leblebici Yusuf ISBN: 978-960-418-136-0 Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων CMOS VLSI Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963448 Έκδοση: 4η Έκδοση/2010 Συγγραφείς: Harris, Weste N. ISBN: 978-960-7182-67-8
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδάσκοντα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-06-2016