ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / INTERNET OF SERVICES AND THINGS
ΚωδικόςIW-01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Κατσαρός
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000812

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600110522
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα είναι αυτοτελές.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • εξοικειωθούν με τεχνολογίες υπηρεσιών ιστού και του διαδικτύου των αντικειμένων • μάθουν να σχεδιάζουν υπηρεσίες του διαδικτύου και εφαρμογές του διαδικτύου των αντικειμένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Υπηρεσίες ιστού, Διαδίκτυο των αντικειμένων
Λέξεις Κλειδιά
Υπηρεσίες ιστού, Διαδίκτυο των Αντικειμένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα e-learning (moodle) για τη διάθεση του μαθήματος μέσω διαδικτύου και για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Επίσης, οι παραδόσεις γίνονται με χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας (ηλεκτρονικές διαφάνειες).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων903
Εκπόνηση μελέτης (project)933,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση γραπτή εργασία σχεδίασης υπηρεσίας ιστού και εφαρμογής διαδικτύου των αντικειμένων (30 %) μαζί την επίδοσή τους στην τελική γραπτή εξέταση (70 %). Η φοίτηση είναι επιτυχής, εφόσον αξιολογείται με προβιβάσιμο βαθμό (6). Η ανακοίνωση των κριτηρίων αξιολόγησης, της εργασίας και των επιδόσεων των φοιτητών γίνεται στην πλατφόρμα e-learning.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Antonio Liñán Colina, Alvaro Vives, Antoine Bagula, Marco Zennaro and Ermanno Pietrosemoli, "IoT in 5 days", online 2. Munindar P. Singh, Michael N. Huhns, "Service-Oriented Computing: Semantics, Processes, Agents", Wiley, ISBN: 978-0-470-09148-7
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2016