ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΙΙ / SPECIALTY OF GYMNASTICS IΙ
ΚωδικόςE03-499
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεοφάνης Σιάτρας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000350

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΚύρια Ειδικότητα8416

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία12
Class ID
600114032
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 220 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ι
 • 270 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι ικανοί να κατανοούν την τεχνική/μηχανική των βασικών ασκήσεων της ενόργανης γυμναστικής, καθώς και να μπορούν να εφαρμόσουν τους τρόπους βοήθειας και να εκτελούν πρακτικά ορισμένες από αυτές (ασκήσεις ή προασκήσεις). Επίσης, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας για την εκμάθηση των ασκήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρητικό μέρος: 1. Εισαγωγή στις μεθόδους έρευνας στην ενόργανη γυμναστική. 2. Μυϊκές διατάσεις και επίδοση στην ενόργανη γυμναστική. 3. Ανθρωπομετρήσεις στην ενόργανη γυμναστική. 4. Η οργάνωση του μαθήματος της ενόργανης γυμναστικής στο σχολείο. 5. Επίδοση των αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής στο κατακόρυφο άλμα. 6. Μέγιστη ισχύς και άλιπη σωματική μάζα των αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής. 7. Μέθοδοι αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης και της κόπωσης. 8. Κώδικας βαθμολογίας ενόργανης γυμναστικής ανδρών-γυναικών. 9. Οι αθλητικές κακώσεις στην ενόργανη γυμναστική. 10. Η επίδραση της ενόργανης γυμναστικής στη σωματική ανάπτυξη των αθλητών/-τριών. 11. Μετρήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών/-τριών της ειδικότητας. 12. Ανάλυση αποτελεσμάτων των αθρωπομετρήσεων των φοιτητών/-τριών της ειδικότητας. 13. Σχεδιασμός και προγραμματισμός της προπόνησης στην ενόργανη γυμναστική. Πρακτικό μέρος: Οι ασκήσεις στο έδαφος, τη δοκό ισορροπίας, τον ίππο με λαβές, τους κρίκους, το άλμα ίππου, το δίζυγο, τους ασύμμετρους ζυγούς και το μονόζυγο διδάσκονται κατά ομάδες, έτσι ώστε να έχουν προοπτική εξέλιξης. Συγκεκριμένα, το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει την εκμάθηση ασκήσεων που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες: 1. Ασκήσεις ώθησης και πτήσης. 2. Ασκήσεις πτήσης και περιστροφής. 3. Συνδέσεις ασκήσεων. 4. Ασκήσεις αιώρησης. 5. Ασκήσεις ανατροπής. 6. Ασκήσεις δύναμης. 7. Ασκήσεις ανάβασης. 8. Κύκλοι σκελών. 9. Άλματα με τροχοστροφή. 10. Είσοδοι σύνθετης μορφής. 11. Έξοδοι σύνθετης μορφής. 12. Χορογραφίες δοκού ισορροπίας. 13. Χορογραφίες εδάφους.
Λέξεις Κλειδιά
Ενόργανη γυμναστική, Αγωνιστική ενόργανη γυμναστική, Μηχανική των ασκήσεων, Ασκήσεις εδάφους, Δοκός ισορροπίας, Ίππος με λαβές, Κρίκοι, Άλμα ίππου, Δίζυγο, Μονόζυγο, Ασύμμετροι ζυγοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Επιστημονικά άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Φροντιστήριο251
Πρακτική (Τοποθέτηση)2008
Πρακτική άσκηση502
Σύνολο32513
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι τελικές εξετάσεις του εξαμήνου περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των φοιτητών και των φοιτητριών σε τέσσερα μέρη: α) Πράξη, β) Διδακτική, γ) Θεωρία, και δ) Εργασία / Πρακτική άσκηση. Κάθε φοιτητής/τρια βαθμολογείται με άριστα το 10 από την εξέταση των τεσσάρων μερών και ο τελικός βαθμός που προκύπτει είναι ενιαίος. Αναλυτικά, η αξιολόγηση του επιπέδου των θεωρητικών γνώσεων πραγματοποιείται γραπτά ή προφορικά με ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην ύλη του εξαμήνου. Το πρακτικό μέρος της εξέτασης πραγματοποιείται με την εκτέλεση ασκήσεων ή προασκήσεων σε όλα τα όργανα, που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Επίσης, εξετάζεται και η μεθοδική διδασκαλία των ασκήσεων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, καθώς και οι τρόποι βοήθειας και ασφάλειας που εφαρμόζουν.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Σιάτρας Θ. (2016). Ενόργανη γυμναστική (Μηχανική, Τεχνική, Προασκήσεις, Βοήθεια, Λάθη, Επιστημονικές έρευνες στην ενόργανη γυμναστική). (Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 59364502). Εκδόσεις University Studio Press (Αναθεωρημένη έκδοση), Θεσσαλονίκη. 2) Μιλτιάδης Πρώιος (2011). Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής (Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 12867613) ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε., Θεσσαλονίκη. 3) Βασίλειος Καϊμακάμης (2003). Ενόργανη γυμναστική Η΄ (Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 89399). Βασίλειος Καϊμακάμης, Θεσσαλονίκη. 4) Πασχάλης Κυριαλάνης, Ιωάννης Σατρατζέμης (2010). Ενόργανη γυμναστική (Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 12846166) Εκδότης: Ιωάννης Σατρατζέμης, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Caine D.J., Russell K., Lim L. (2013). Handbook of sports medicine and science Gymnastics. Wiley-Blackwell. Oxford. 2) Jemni M. (2011). The science of gymnastics. Routledge, New York. 3)Prassas S.G. Kwon Y.-H., Sands W.A. (2006). Biomechanical Research in Artistic Gymnastics: A Review. Sports Biomechanics, 5(2): 261-291. 4) Sands B. (2011). Biomechanics for gymnastics. In: M. Jemni (Ed.), The science of gymnastics. Routledge, New York. p. 55. 5) Siatras Th. (2011). Computer-assisted image analysis for measuring body segmental angles during a static strength element on parallel bars: validity and reliability. Sports Biomechanics, 10(2): 135-145. 6) Webb B., Rettig L. (2008). Gymnastic wrist injuries. Current Sports Medicine Reports, 7: 289-295. 7) Siatras Th., Papadopoulos G., Mameletzi D., Gerodimos V., Kellis S. (2003). Static and dynamic acute stretching effect on gymnasts’ speed in vaulting. Pediatric Exercise Science, 15(4): 383-391. 8) Σιάτρας Θ. (2009). Κακώσεις στις επιφύσεις των οστών των αθλητών και αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής και επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους. Ελληνική Ιατρική, 75(3): 204-214. 9) Σιάτρας Θ. (2010). Επίδραση της ενόργανης γυμναστικής στην οστική πυκνότητα των νεαρών αθλητών. Ελληνική Ιατρική, 76(1): 19-27. 10) Siatras Th. (2011). Computer-assisted image analysis for measuring body segmental angles during a static strength element on parallel bars: validity and reliability. Sports Biomechanics, 10(2): 135-145. 11) Siatras Th., Mameletzi D. (2014). The female athlete triad in gymnastics. Science of Gymnastics Journal, 6(1): 5-22. 12) Siatras Th. (2014). Synergist and antagonist muscles static stretching acute effect during a V-sit position on parallel bars. Science of Gymnastics Journal, 6(3): 49-59.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-07-2018