Παιδαγωγική Ψυχολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠαιδαγωγική Ψυχολογία / Pedagogical Psychology
ΚωδικόςΓΚ3900
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000582

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 48
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΔέσμηΧειμερινό/Εαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠαιδαγωγική Ψυχολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600114781
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές/-ήτριες τις βασικές έννοιες και τις μεθόδους έρευνας της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, καθώς επίσης και ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν στην επίδραση της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός ατόμου. Επιπλέον, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καίρια ζητήματα που αφορούν στη μάθηση, καθώς επίσης και στην αναπτυξιακή πορεία παιδιών και εφήβων στις βασικές βαθμίδες εκπαίδευσης, Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /-ήτρια θα είναι σε θέση να: • Να μπορεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής, στη βάση των αναγκών, των δυνατοτήτων και των προσδοκιών των μαθητών/τριών των ηλικιακών ομάδων στις οποίες απευθύνεται. • Να μπορεί να εκπληρώσει μελλοντικά το έργο του/της ως εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής αποτελεσματικά, ποιοτικά και αξιόπιστα, ανέξαρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ορισμός, βασικές έννοιες, αντικείμενο και μέθοδοι της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας 2. Θεωρητική και πρακτική σύνδεση της Παιδαγωγικής Ψυχολογία με την εκπαίδευση 3. Η έννοια της ανάπτυξης στην Ψυχολογία: οι επιδράσεις της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος (ορισμός, στάδια και φάσεις της ανάπτυξης, προσέγγιση του ερωτήματος «γεννιέσαι ή γίνεσαι», ορισμός γενότυπου και φαινότυπου, θεωρητικά μοντέλα απάντησης του ερωτήματος) 4. Γνωστική ανάπτυξη-νοημοσύνη: φύση νοημοσύνης, εξελικτικά μοντέλα, τεστ και δοκιμασίες εκτίμησης και καλλιέργειας της νοημοσύνης. 5. Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη: θεωρίες, σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική τάξη 6. Ηθική ανάπτυξη: θεωρίες, σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία και προτάσεις υποστήριξής της για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας εντός του σχολείου 7. Ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής και η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα 8. Μάθηση (Γενικά στοιχεία, ορισμοί βασικών εννοιών για τη μάθηση, παράγοντες μάθησης, διαδικασία μάθησης) 9. Θεωρίες μάθησης Α΄ μέρος [Συνειρμικές θεωρίες μάθησης (Μάθηση με εξάρτηση ερεθισμών, Μάθηση με δοκιμή και λάθος, Λειτουργική εξάρτηση] 10. Θεωρίες μάθησης Β΄ μέρος [Κοινωνιογνωστική θεωρία μάθησης (Μάθηση με μίμηση, Μάθηση με ταύτιση)] 11. Κίνητρα μάθησης και επίδοσης στην εκπαίδευση 12. Διδασκαλία, μάθηση και εξετάσεις: Διεξαγωγή, βασικοί παράμετροι και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Ατομικές και ομαδικές προβληματικές συμπεριφορές - που διακυβεύουν την ομαλή εξέλιξη των παιδαγωγικών διαδικασιών - και η αντιμετώπιση αυτών 13. Ανακεφαλαίωση.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Χρήση Η/Υ και Projector για προβολή διαλέξεων - Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος στο Blackboard - Χρήση Τ.Π.Ε. Internet για αποστολή-λήψη Email στην επικοινωνία με τους φοιτητές/ήτριες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,5
Σύνολο1044
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προαιρετική εργασία στο χώρο της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στα μέσα του εξαμήνου (20%), και γραπτές τελικές εξετάσεις (80% ή 100% για όσους δεν εκπονήσουν εργασία), με ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Τα κριτήρια αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και επιπλέον κοινοποιούνται στους/στις φοιτητές/ήτριες στο πρώτο μάθημα
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Καψάλης Α. (2006). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. - Παπαδόπουλος Ν. (2003). Ψυχολογία Σύγχρονη Πειραματική. Αθήνα: Κεντρική διάθεση. Salkind N. (2006). Eισαγωγή στις θεωρίες ανθρώπινης ανάπτυξης. Αθήνα: Πατάκης - Cole M. & Cole S. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών. Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: - Developmental Psychology - Developmental Review - Social Psychology of Education
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-10-2015