ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙΙ (1880-1930)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙΙ (1880-1930) / MODERN GREEK LITERARY TEXTS III (1880-1930)
ΚωδικόςΝΕΦ251
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000987

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής ΦιλολογίαςΥποχρεωτικό ΠροπτυχιακόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΙΙ (1880-1930)
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600115050

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α (119)
ΗμερολόγιοFreitag 13:30 to 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
 • Άλλη / Άλλες (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΚΑΜΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση -Να μελετούν ποίηση σε στενή συνάρτηση με τα κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα της εποχής εκείνης αλλά και της σύγχρονης, αισθητοποιώντας την πολιτική της ποιητικής. -Να αναζητούν ποιητικές καινοτομίες στην αισθητική και την τεχνοτροπία και να διερευνούν την επίδρασή τους στην παγκόσμια λογοτεχνία. -Να εξετάζουν το ρόλο ενός εξέχοντα ποιητή στη διαμόρφωση πρόσβασης σε πολιτισμικά κείμενα μέσα από το συνδυασμό αναγνώσεων εκ του σύνεγγυς με την ιστορική επισκόπηση. -Να συνδυάζουν τη θεωρία με την εφαρμογή της στα κείμενα κατά το σχεδιασμό προσωπικών προσεγγίσεων. -Να πραγματοποιούν αισθητικές και διακειμενικές προσεγγίσεις διερευνώντας επανερχόμενα θέματα και μοτίβα. -Να υιοθετούν κάποια μέθοδο και να εφαρμόζουν ένα σύστημα κατά τη συγκρότηση διεξοδικών, εκ του σύνεγγυς αναγνώσεων των κειμένων. -Να συλλέγουν κατάλληλα ερευνητικά δεδομένα και να τα διαχειρίζονται αξιολογώντας τη σημασία τους κατά το σχεδιασμό της εργασίας τους. -Να αναπτύσσουν την ικανότητά τους στην εκ του σύνεγγυς ανάγνωση κειμένων και να εντοπίζουν εκλεκτικές συγγένειες σε επίπεδο θεματικής και ρητορικής. -Να εκτιμούν τη χρήση της τεχνολογίας και να την αξιοποιούν αποτελεσματικά στη διαδικασία της διδασκαλίας και της αξιολόγησης αλλά και για την επαγγελματική τους εξέλιξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θα εξεταστεί εφ’ όλης της ύλης το έργο του Γ. Μ. Βιζυηνού, η διηγηματογραφία του, που είναι γνωστότερη, καθώς και η ποίησή του και το κριτικό του έργο. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές, με βάση την πρόσφατη εκδοτική παραγωγή γύρω από το βιζυηνικό έργο, όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για τη συγγραφική του δράση και για την υποδοχή της.
Λέξεις Κλειδιά
Γ. Μ. Βιζυηνός, νεοελληνική λογοτεχνία 19ου αιώνα, Γενιά του 1880
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις281
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων281
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών562
Εξετάσεις562
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση εφ’ όλης της ύλης στο τέλος του εξαμήνου. Η γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης απαρτίζεται κυρίως από ερωτήματα ανάπτυξης όπου εξετάζεται η αφομοίωση της γνώσης αλλά και η συντακτική και γραμματική ικανότητα των φοιτητών. Τα κριτήρια αξιολόγησης, ποιοτικά και ποσοτικά, είναι ρητά προσδιορισμένα και έχουν γίνει γνωστά στους φοιτητές καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου, τόσο με την προφορική επικοινωνία μέσα στο μάθημα και στις ώρες συνεργασίας όσο και στο πλαίσιο διαδικτυακής επικοινωνίας, αλλά γίνεται υπενθύμιση και κατά την ώρα της εξέτασης, καθώς μάλιστα σε κάθε ερώτηση αναγράφεται το σύνολο των μονάδων στο οποίο αντιστοιχεί. Το επίπεδο της εξέτασης σχετίζεται με τις βασικές ικανότητες που καταγράφονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και δεν βασίζεται στην απλή απομνημόνευση στοιχείων αλλά επικεντρώνεται στην αφομοίωση της γνώσης. Εναλλακτική δυνατότητα για αξιολόγηση στο πλαίσιο του μαθήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με εισερχόμενους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS, παρέχει η εκπόνηση εργασίας στα ελληνικά ή σε άλλη γλώσσα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Γ. Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά Διηγήματα. Επιμέλεια Παν. Μουλλάς, Εστία, Αθήνα 2008:13050 2) Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, Γεώργιος Βιζυηνός. Μεταξύ φαντασίας και μνήμης, Εστία, Αθήνα 2006: 22806422 3) Γ. Μ. Βιζυηνός, Στους δρόμους της λογιοσύνης. Κείμενα γνώσης, θεωρίας και κριτικής. Φιλολογική επιμέλεια: Παν. Μουλλάς. Επιλεγόμενα –υπόμνημα: Βενετία Αποστολίδου –Μαίρη Μικέ, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2013: 41956137 4) Λάμπρος Βαρελάς, Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπέοντος. Η κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού (1873-1896), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2014: 41962380
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-01-2017