ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ / Natural Hazards : Analysis and Management of Risk
ΚωδικόςΤΓΥ002
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003377

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των ΚατασκευώνΕπιλογής954
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής954
Τομέας Γεωτεχνικής ΜηχανικήςΕπιλογής954
Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης ΈργωνΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600118876
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓΥ002Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Δημήτριος Πιτιλάκης, Παναγιώτης Πρίνος
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν: (1) Τους βασικούς ορισμούς και έννοιες της διακινδύνευσης από φυσικούς κινδύνους. (2) Τα βασικά στοιχεία και τις μεθόδους εκτίμησης της τρωτότητας του δομημένου περιβάλλοντος. (3) Τα βασικά στοιχεία και τις μεθόδους ανάλυσης και διαχείρισης της διακινδύνευσης. Παράλληλα θα έχουν την δυνατότητα: (4) Να εφαρμόσουν στην πράξη βασικά στοιχεία και μεθόδους ανάλυσης τρωτότητας κατασκευών για πλημμύρες, σεισμούς και κατολισθήσεις. (5) Να προβούν στην εκτίμηση της διακινδύνευσης και να γνωρίζουν το πλαίσιο διαχείρισής της για πλημμύρες, σεισμούς και κατολισθήσεις χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους.
Γενικές Ικανότητες
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ 1.1 Τύποι φυσικών κινδύνων. Γεωλογικοί και υδρο-μετεωρολογικοί κίνδυνοι: πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις, ερημοποίηση, ισχυροί άνεμοι κλπ. 1.2 Τρωτότητα σε φυσικούς κινδύνους. Βλάβες και απώλειες. Άμεσες και έμμεσες απώλειες. 1.3 Επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων στο δομημένο και ανθρωπογενές περιβάλλον, τον πληθυσμό και τις δραστηριότητες. Περιβαλλοντική υποβάθμιση. Απώλειες ζωής. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ 2.1 Βασικές έννοιες και ορισμοί. Κίνδυνος. Έκθεση σε κίνδυνο. Τρωτότητα. Διακινδύνευση. Ανθεκτικότητα. 2.2 Ανάλυση της διακινδύνευσης: προσδιορισμός των φυσικών κινδύνων, εκτίμηση της τρωτότητας και διακινδύνευσης του δομημένου περιβάλλοντος. 2.3 Αποτίμηση και διαχείριση της διακινδύνευσης. Αξιολόγηση και μείωση της διακινδύνευσης (πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά το συμβάν). 2.4 Σχεδιασμός κατασκευών με βάση τη διακινδύνευση και την ανθεκτικότητα. 3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3.1 Πλημμύρες. Επισκόπηση ιστορικών γεγονότων και παραδειγμάτων καταστροφικών πλημμυρών. Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου. Ανάλυση τρωτότητας σε πλημμύρα. Αποτίμηση και διαχείριση πλημμυρικής διακινδύνευσης. 3.2 Σεισμοί. Επισκόπηση ιστορικών γεγονότων και παραδειγμάτων από καταστροφικούς σεισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς. Εκτίμηση σεισμικού κινδύνου. Ανάλυση τρωτότητας κτιρίων, δικτύων κοινής ωφέλειας και υποδομών σε σεισμό. Αποτίμηση και διαχείριση σεισμικής διακινδύνευσης και πολιτικές μείωσης της διακινδύνευσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 3.3 Κατολισθήσεις. Επισκόπηση ιστορικών γεγονότων και παραδειγμάτων σημαντικών κατολισθήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς. Εκτίμηση κινδύνου. Ανάλυση τρωτότητας κτιρίων και υποδομών σε κατολισθήσεις. Αποτίμηση και διαχείριση της διακινδύνευσης και πολιτικές μείωσης της διακινδύνευσης και βελτίωσης της ανθεκτικότητας.
Λέξεις Κλειδιά
Φυσικοί Κίνδυνοι, Τρωτότητα, Διακινδύνευση, Ανθεκτικότητα, Πλημμύρες, Σεισμοί, Κατολισθήσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις541,9
Σεμινάρια60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Εκπόνηση μελέτης (project)200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1134,0
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις Αρθρα απο την ελληνική και διεθνή Βιβλιογραφία
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2018