ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / Coastal and Harbour Engineering
ΚωδικόςΤΥ1500
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000254

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό745

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 401
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600118922
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΥ1500Θεοφάνης Καραμπάς, Ιωάννης Κρεστενίτης, Ευαγγελία Λουκογεωργάκη
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Μαθηματικά, Βασικές γνώσεις Μηχανικής των Ρευστών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: (1) Κατανοήσουν τις βασικές αρχές της παράκτιας μηχανικής μέσω αναλυτικών μαθηματικών διατυπώσεων και διαγραμμάτων. (2) Κατανοήσουν τις βασικές αρχές του σχεδιασμού παράκτιων έργων μέσω: (i) αναλυτικών μοντέλων πρόγνωσης κυματισμών και (ii) εξισώσεων υπολογισμού υδροδυναμικών φορτίσεων σε πασσάλους και κατακόρυφα μέτωπα και ευστάθειας πρανών από λιθορριπή. (3) Κατανοήσουν τις βασικές αρχές της παράκτιας στερεομεταφοράς και των μορφολογικών αναδράσεων από τα τεχνικά έργα μέσω εξισώσεων και απλών αριθμητικών μοντέλων. (4) Εξοικειωθούν με την προκαταρκτική διαστασιολόγηση διατομών κυματοθραυστών με κεκλιμένα πρανή και με κατακόρυφο μέτωπο μέσω εξισώσεων. (5) Επιλύσουν βασικές συνιστώσες προβλημάτων παράκτιας μηχανικής μέσω κατανόησης των διεργασιών διάδοσης των κυματισμών στις παράκτιες περιοχές και της αλληλεπίδρασης των κυματισμών με παράκτιες κατασκευές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία μονοχρωματικών κυματισμών βαρύτητας 1ης τάξεως. Διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο (ρήχωση, διάθλαση, περίθλαση, θραύση, αναρρίχηση). Γένεση και ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών. Στατιστική ανάλυση στοχαστικών κυματισμών και ενεργειακά φάσματα. Μοντέλα πρόγνωσης κυματισμών. Παράκτια κυκλοφορία, θαλάσσια ρεύματα (παλιρροιακά, ανεμογενή, κυματογενή, πυκνότητας) και μαθηματικά μοντέλα παράκτιας κυκλοφορίας. Τύποι παράκτιων και λιμενικών έργων, βασικά λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία. Yδροδυναμικές φορτίσεις πασσάλων και ογκωδών σωμάτων. Υδροδυναμικές φορτίσεις, ευστάθεια και διαστασιολόγηση αγωγών, κατακόρυφων μετώπων και πρανών από λιθορριπή. Παράκτια στερεομεταφορά και ισοζύγιο φερτών υλών. Mορφολογικές αναδράσεις από τα τεχνικά έργα. Έργα προστασίας ακτών.
Λέξεις Κλειδιά
Μηχανική θαλάσσιων κυματισμών, Κυματισμοί στον παράκτιο χώρο, Πρόγνωση κυματισμών, Παράκτια κυκλοφορία, Υδροδυναμικές φορτίσεις παράκτιων κατασκευών, Ακτομηχανική, Παράκτια στερεομεταφορά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Παρουσιάσεις Powerpoint, Eπικοινωνία με τους φοιτητές μέσω blackboard και email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις137
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις: (α) Θεωρία 20-30% του τελικού βαθμού (με βοηθήματα), (β) Ασκήσεις 80-70% του τελικού βαθμού (με βοηθήματα). Προαιρετική εργασία: Μέγιστος βαθμός 1 μονάδα. Η επιπλέον μονάδα της εργασίας συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό, στις περιπτώσεις όπου ο βαθμός στις γραπτές εξετάσεις είναι μεγαλύτερος του 5.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [11264]: Εισαγωγή στην παράκτια τεχνική και τα λιμενικά έργα, Κουτίτας Χριστόφορος Γ.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνική: 1. Μέμος Κ.Δ.(2005).“Εισαγωγή στα Λιμενικά Έργα, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα. Ξενόγλωσση: 1. Dean RG & Dalrymple RA (1984). “Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists”, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, USA; [also: 2nd Edition (1991) in Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 2, Ed. P LF Liu, World Scientific Press.] 2. Dingemanns MW (1997). “Water Wave Propagation over Uneven Bottoms. Part 1: Linear Wave Propagation”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 13, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. 3. Dingemanns MW (1997). “Water Wave Propagation over Uneven Bottoms. Part 2: Linear Wave Propagation”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 13, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. 4. Fredsoe J & Deigaard R (1992). “Mechanics of Coastal Sediment Transport”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 3, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. 5. Goda Y (1985). “Random Seas and design of Maritime Structures”, University of Tokyo Press, Tokyo, Japan; [also: 2nd Edition (2000) in Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 15, Ed. P LF Liu, World Scientific Press.] 6. Hudspeth RT (2006). “Waves and wave forces on coastal and ocean structures”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 21, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. 7. Massel SR (1996). “Ocean surface waves: their physics and prediction”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 11, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. 8. Mei CC (1989). “The applied dynamics of ocean surface waves”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 1, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. 9. Mei CC, Stiassnie M, Yue D KP (2005). “Theory and applications of ocean surface waves”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 23, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. 10. Nielsen P (1992). “Coastal Bottom Boundary Layers and Sediment Transport”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 4, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. 11. Svendsen IA (2006). “Introduction to nearshore hydrodynamics”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 24, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. 12. US Army Corps of Engineers (2002). “Coastal Engineering Manual: Parts I-IV”.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-05-2020