ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ / Hydraulics
ΚωδικόςΤΥ0100
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000241

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 589
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600119024
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΥ0100Μαργαρίτης Βαφειάδης, Θεοφάνης Καραμπάς, Παναγιώτης Πρίνος
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις υποβάθρου για τις ροές σε ανοικτούς και κλειστούς αγωγούς, που αποτελούν τη βάση για σημαντικά έργα του πολιτικού μηχανικού (π.χ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
A. Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς: Γενικές εξισώσεις. Υδραυλικό φορτίο. Εξίσωση Ενέργειας. Απώλειες φορτίου. Γραμμικές απώλειες. Διάγραμμα Moody. Τοπικές απώλειες. Χαρακτηριστικές γραμμές. Γραμμή ενέργειας. Πιεζομετρική γραμμή. Συνδέσεις αγωγών. Αγωγοί σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. Ισοδύναμοι αγωγοί. Χαρακτηριστικές καμπύλες αγωγού και δικτύου. Δεξαμενές. Το πρόβλημα των τριών δεξαμενών. Υδραυλικά Δίκτυα-Μέθοδοι Υπολογισμού. Υδροδυναμικές μηχανές. Αντλίες-υδροστρόβιλοι. Χαρακτηριστικά μεγέθη και καμπύλες αντλιών. Σημείο λειτουργίας δικτύου. Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. Επιλογή μεγέθους και τύπου αντλίας. Σπηλαίωση, Σίφωνες. B. Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια: Χαρακτηριστικά ροής με ελεύθερη επιφάνεια. Ομοιόμορφη ροή. Ορισμοί και εξισώσεις. Σύνθετες διατομές. Υδραυλικώς οικονομική διατομή. Ειδική και ολική ενέργεια. Ειδική δύναμη. Κρίσιμο βάθος. Υπολογισμός κρίσιμου βάθους. Διατομές ελέγχου. Ροή σε αναβαθμό και στένωση. Υδραυλικό άλμα. Γενικά χαρακτηριστικά άλματος. Άλμα σε οριζόντιο αγωγό. Θέση υδραυλικού άλματος. Βαθμιαίως μεταβαλλόμενη ροή. Γενικά χαρακτηριστικά. Κατηγορίες προφίλ. Σύνθεση προφίλ. Υπολογισμός ροής. Εκχειλιστές. Γ. Ροή σε φυσικά υδατορρεύματα: Παραγωγή φερτών υλών, διαβρώσεις, προσχώσεις και μεταφορά φερτών υλών στα υδατορρεύματα. Χαρακτηριστικά φερτών, έναρξη της κίνησης, φορτίο πυθμένα, φορτίο σε αιώρηση, ολικό φορτίο. Μαθηματικά και φυσικά ομοιώματα σε υδατορρεύματα με κινητό πυθμένα. Βελτίωση των συνθηκών ροής και προστασία φυσικών υδατορρευμάτων με παράλληλα και εγκάρσια έργα προστασίας πρανών και πυθμένα.
Λέξεις Κλειδιά
ροή σε κλειστούς αγωγούς, αντλίες, στρόβιλοι, απώλειες φορτίου, ροή με ελεύθερη επιφάνεια, κρίσιμη ροή, υδραυλικό άλμα, ανομοιόμορφή ροή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Εργαστηριακή Άσκηση100,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,9
Φροντιστήριο100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων120,4
Εξετάσεις40,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελικές γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κ.Λ. Κατσιφαράκης "Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια" Π. Πρίνος "Υδραυλική κλειστών και ανοικτών αγωγών" Ι. Τσακoγιάννης "Υδραυλική. Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς και σε υδροδυναμικές μηχανές"
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2018