ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ / Landslides - Fills - Soil Improvement Methods
ΚωδικόςΤΓ3900
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014860

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 38
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των ΚατασκευώνΕπιλογής954
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής954
Τομέας Γεωτεχνικής ΜηχανικήςΕπιλογής954
Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης ΈργωνΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗς ΕΔΑΦΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600119475
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ3900Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Αναστάσιος Αναστασιάδης, Θεοδώρα Τίκα βασιλικού
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις Εδαφομηχανικής - Θεμελιώσεων - Γεωτεχνικής Μηχανικής
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει τις ικανότητες: 1. Nα αναλύει προβλήματα ευστάθειας πρανών (εκσκαφές, κατολισθήσεις) 2. Να οργανώνει και να επιβλέπει την τοποθέτηση μετρητικών συστημάτων και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα των μετρήσεων 3. Να οργανώνει και να επιβλέπει γεωερευνητικά προγράμματα σε προβλήματα ευστάθειας πρανών 4. Να εκτιμά τις τιμές των γεωτεχνικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στο πρόβλημα 4. Να εντοπίζει τους μηχναισμούς αστοχίας κατολισθητικών φαινομένων. 5. Να επιλέγει και να σχεδιάζει τα κατάλληλα μέτρα σταθεροποίησης και να επιβλέπει την εφαρμογή τους 6. Να σχεδιάζει εκσκαφές πρανών χωρίς αντιστήριξη και να επιβλέπει την εκτέλεσή τους 7. Να σχεδιάζει επιχώματα σε μαλακά και σκληρά εδάφη και να επιβλέπει την κατασκευή τους 8. Να αναλύει σε βάθος τη σεισμική συμπεριφορά των πρανών 9. Να χρησιμοποιεί σχετικό λογισμικό στην ανάλυση των προβλημάτων 10. Να εφαρμόζει τους σχετικούς κανονισμούς (Ευρωκώδικες 2, 7 και 8) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχεδιασμού 11. Θα μπορεί να σχεδιάζει έργα βελτίωσης-ενίσχυσης προβληματικών εδαφών και να επιβλέπει την κατασκευή τους 12. Θα μπορεί να σχεδιάζει έργα ενίσχυσης του εδάφους θεμελίωσης με ενσωμάτωση ειδικών στοιχείων και να επιβλέπει την κατασκευή τους 13. Θα μπορεί να χρησιμοποιεί σχετικό λογισμικό για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατολισθήσεις. Ανάλυση των Μηχανισμών Αστοχίας. Μέθοδοι παρακολούθησης,ανάλυσης και ερμηνείας των φαινομένων. Εκτίμηση των γεωτεχνικών παραμέτρων. Μέτρα Αντιμετώπισης. Μεθοδολογία επιλογής και σχεδιασμού των έργων σταθεροποίησης. Σχεδιασμός και ανάλυση της συμπεριφοράς ορυγμάτων και επιχωμάτων. Συμπεριφορά πρανών σε σεισμό. Εφαρμογή των σχετικών Ευρωκωδίκων EC7, EC8. Μέθοδοι βελτίωσης και ενίσχυσης των εδαφών (προφόρτιση, χαλικοπάσσαλοι, μαζική συμπύκνωση, δυναμική συμπύκνωση, ενέσεις, ασβεστοπάσσαλοι, χρήση γεωϋφασμάτων και άλλων συναφών προϊόντων, ιλώσεις εδάφους, οπλισμένη γη). Ανάλυση και μελέτη του ρόλου της ακαμψίας και της αλληλεπίδρασης με την ανωδομή. Ελατηριακά προσομοιώματα και κατανομή των τάσεων επαφής κάτω από τα θεμέλια. Ανάλυση ορισμένων προβληματικών καταστάσεων και αστοχιών θεμελιώσεων και γεωτεχνικών έργων. Ενίσχυση της θεμελίωσης κατασκευών. - Υποθεμελιώσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,1
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων30,1
Εκπόνηση μελέτης (project)381,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1124
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορικές εξετάσεις στην ύλη του μαθήματος και προφορική εξέταση με την παράδοση του θέματος. Το θέμα είναι υποχρεωτικό.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-03-2020