ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / SPECIAL INTEREST TOURISM
ΚωδικόςΝ133Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014091

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600119981
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της αγροτικής αναδιάρθρωσης είναι η μετάβαση από μια οικονομία που βασίζεται στην παραγωγή σε μια οικονομία που βασίζεται στην κατανάλωση. Η τελευταία περιλαμβάνει μια ποικιλία δραστηροτήτων με προεξέχουσα τον τουρισμό. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της φιλοσοφίας των ειδικών μορφών τουρισμού που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο, αναλύοντας τα ειδικά και γενικά χαρακτηριστικά κάθε ειδικής μορφής τουρισμού, τη σύνδεση με τον αγροτικό χώρο καθώς και τις συγκρούσεις μεταξύ τουριστικών δραστηριοτήτων και πρωτογενούς τομέα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα : 1. κατανοήσουν τη φιλοσοφία των ειδικών μορφών τουρισμού στην ύπαιθρο 2. κατανοήσουν το ρόλο των ειδικών μορφών τουρισμού στην τοπική ανάπτυξη 3. να τμηματοποιούν τους επισκέπτες στην ύπαιθρο ανάλογα με τα κίνητρα και τις προτιμήσεις τους 4. αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να μελετήσουν-οργανώσουν δραστηριότητες ειδικών μορφών τουρισμού σε επίπεδο περιοχής και σε επίπεδο επιχείρησης 5. να καλλιεργήσουν δεξιότητες στην εκτίμηση θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων της τοπικής - ενδογενούς ανάπτυξης 6. να διευρύνουν τα επεγγελματικά και ερευνητικά τους ενδιαφέροντα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αγροτική Αναδιάρθρωση και τουρισμός στην ύπαιθρο. Ορισμοί και η συμβολή του τουρισμού στην αγροτική οικονομία και κοινωνία. Αγροτικός χώρος και η “αίσθηση του τόπου”, τουριστικοί πόροι Θεωρία κινήτρων (ομάδες κινήτρων) για τις μορφές τουρισμού στην ύπαιθρο. Αγροτουρισμός, ανοιχτά αγροκτήματα/ κοινωνικές φάρμες, μελισσοτουρισμός Βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο και τουρισμός (φέρουσα ικανότητα)  Οινοτουρισμός Πολιτιστικός Τουρισμός Θρησκευτικός Τουρισμός Οικοτουρισμός -Εθνικά Πάρκα Τουρισμός γαστρονομίας Τουρισμός φεστιβαλ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων33
Φροντιστήριο13
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών39
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κοκκώσης, Χ., Τσάρτας, Π. και Γκρίμπα, Ε. (2011) Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα. Σωτηριάδης, Μ. και Φαρσάρη Ι. (2009) Εναλλακτικές και Ειδικές μορφές Τουρισμού. Σχεδιασμός management και marketing. Εκδόσεις INTERBOOKS, Αθήνα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Παρταλίδου, Μ., 2017. Τουρισμός και “αγροτικό ιδεώδες”: Μύθος ή πραγματικότητα Πρότυπα ποιότητας και αξίες γύρω από τον αγροτικό τουρισμό, στο Τσάρτας,Π. & Λύτρας, Π. (επιμ),Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη. Συμβολές Ελλήνων επιστημόνων. Συλλογικό έργο Εκδόσεις Παπαζήση:Αθήνα 2. Ιακωβίδου, Ο., 2017. Εκτίμηση προβλέψεων για το μέλλον του αγροτικού τουρισμού στην Ελλάδα, στο Τσάρτας,Π. & Λύτρας, Π. (επιμ),Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη. Συμβολές Ελλήνων επιστημόνων. Συλλογικό έργο Εκδόσεις Παπαζήση:Αθήνα 3. Τουφεγγοπούλου, Α. 2017. Ο σχεδιασμός του οικοτουρισμού στην Ελλάδα: το ευρύτερο πλαίαιο ένταξης και η εφαρμογή του σε τοπικό επίπεδο μέσα από το παράδειγμα του Ζαγορίου, στο Τσάρτας,Π. & Λύτρας, Π. (επιμ),Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη. Συμβολές Ελλήνων επιστημόνων. Συλλογικό έργο Εκδόσεις Παπαζήση:Αθήνα 4. Αλεμπάκη, Μ., 2017 Ο οινοτουρισμός ως πεδίο διεπιστημονικής έρευνας: σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, στο Τσάρτας,Π. & Λύτρας, Π. (επιμ),Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη. Συμβολές Ελλήνων επιστημόνων. Συλλογικό έργο Εκδόσεις Παπαζήση:Αθήνα Πάρις Τσάρτας, Περικλής Λύτρας (επιμ), 2017.Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη. Συμβολές Ελλήνων επιστημόνων. Συλλογικό έργο Εκδόσεις Παπαζήση:Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-01-2019