ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ / SOCIAL DEMOGRAPHY
ΚωδικόςΝ130Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001849

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600120613
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η δημογραφία συνδέεται με στενούς δεσμούς τόσο με τις βιολογικές επιστήμες όσο και με τις κοινωνικές και χρησιμοποιεί τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης. Ένας γεωπόνος με κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει την εξέλιξη του ανθρώπινου πληθυσμού (αστικού και αγροτικού) η οποία διευθετείται πολλές φορές από την οικονομία αλλά και τη γεωγραφία, την ψυχολογία κλπ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 1.να απαντήσουν στο πώς τα πληθυσμιακά μεγέθη και οι αυξομειώσεις τους επιδρούν στη διαμόρφωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και καταστάσεων 2.να απαντήσουν στο γιατί τα πληθυσμιακά δεδομένα επηρεάζονται από οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και άλλους παράγοντες 3.να προτείνουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να "επέμβουν " μέσω πολιτικών επί του πληθυσμού για να βελτιώσουν τα κοινωνικοοικονομικά μεγέθη 4.να απαντήσουν στο πώς να μελετούν τη δομή ενός πληθυσμού η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να εκτιμήσουν μεταξύ άλλων το εργατικό δυναμικό, την έκταση και σύνθεση της αγοράς, το γεροντικό πληθυσμό και την επίπτωσή του στην καινοτομία, στα αναπτυξιακά προγράμματα κλπ. 5.να προβλέψουν τις δημογραφικές προοπτικές ενός πληθυσμού να απαντήσουν στο πώς να αξιοποιούν τα πληθυσμιακά μεγέθη και τα χαρακτηριστικά τους στο σχεδιασμότης ανάπτυξης της υπαίθρου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η δημογραφία αποτελεί θεμελιώδη προσέγγιση στην κατανόηση της κοινωνίας είτε αυτή είναι αστική είτε αγροτική . Στις μέρες μας ο πληθυσμός του ανεπτυγμένου κόσμου συρρικνώνεται. Οι γυναίκες γεννούν όλο και λιγότερα παιδιά. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρονια. Ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται ένατνι των εργαζομένων. Ο χάρτης της μετανάστευση αλλάζει και χώρες υποδοχής μεταναστών μετατρέπονται σε χώρες αποστολής μεταναστών και αντιστρόφως. Την αιτιολόγηση και αξιολόγηση των παραπάνω φαινομένων καθώς και τις αλλαγές που επιφέρουν σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο διαπραγματεύεται το μάθημα Κοινωνική Δημογραφία. Ειδικότερα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στην Κοινωνική Δημογραφία. Μέγεθος και διάρθρωση του πληθυσμού. Δημογραφική γήρανση. Η εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας. Βιολογική ανανέωση του πληθυμού. Βιολογική φθορά του πληθυσμού. Μεταναστεύσεις
Λέξεις Κλειδιά
πληθυσμός, δημογραφία, απογραφή, ληξιαρχικές πράξεις, δημοτολόγιο, δομή, ηλικία, φύλο, γήρανση, πυραμίδα, δείκτες, παλιννόστηση, μετανάστευση, γεννητικότητα, γονιμότητα, γαμηλιότητα, διαζύγιο, θνησιμότητα, ανισότητες, κινητικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
χρήση Power Point, web site εργαστηρίου http://rural-lab.agro.auth.gr/309y.htm για ανακοινώσεις, οδηγίες κλπ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων36
Φροντιστήριο13
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών39
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Iακωβίδου, Ό.(2009). «Κοινωνική Δημογραφία». Εκδόσεις Γράφημα [Κωδ. 7650
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
www.statistics.gr , www.eurostat.eu
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-01-2019