ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ / Populations and food
ΚωδικόςΑΟΝ716
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000551

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121004
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 306Υ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • 309Υ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αντικειμενικός στόχος του μαθήματος είναι να είναι σε θέση ο/η φοιτητής / φοιτήτρια να γνωρίζει και να κατανοεί τις δυναμικές και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αφορούν στην πρόσβαση στα τρόφιμα (ειδικά των αστών). Να μπορεί να αναγνωρίζει την επιρροή κοινωνικών, πολιτικών , πολιτισμικών παραγόντων στη σχέση των ανθρώπων με τα τρόφιμα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντά σε ερωτήματα όπως: πώς έχουμε πρόσβαση στα τρόφιμα, πώς μοιραζόμαστε τα τρόφιμα πως αποδίδουμε νοήματα πόσο συνδεδεμένοι είμαστε ή όχι με τους τοπικού παραγωγούς κ.α.
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα «Κοινωνία και Τρόφιμα» έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη σημασία του τροφίμου στην σημερινή κοινωνία και στο σημερινό αγροδιατροφικό σύστημα. Χρησιμοποιώντας κοινωνιολογικές θεωρίες και εμπειρικά παραδείγματα γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το κυρίαρχο ερώτημα πως διαμορφώνεται το μέλλον της ανθρωπότητας αναφορικά με το μέλλον των τροφίμων. Περιγράφεται η κατάσταση της διατροφής και του αγροδιατροφικού συστήματος σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και νέες μέθοδοι επανάκτησης της σχέσης της κοινωνίας με τα τρόφιμα. Ειδικότερα το μάθημα προσεγγίζει με κριτική ματιά νέους τρόπους πρόσβασης στα τρόφιμα και επαναθεώρησης της σχέσης της πόλης με τα τρόφιμα και τη γεωργία. Ειδική βαρύτητα δίνεται στα τοπικά τρόφιμα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο στον καθημερινό λόγο όσο και στον επιστημονικό λόγο και στις δημόσιες πολιτικές. Κοινωνιολογία του τροφίμου: εισαγωγή σε κοινωνιολογικές θεωρίες που χρησιμοποιούνται για τα τρόφιμα αλλά και ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών με βάση τους τρόπους εξασφάλισης της τροφής τους Διατροφικά πρότυπα και κοινωνικές ομάδες: Ορισμός της υγείας, Μεσογειακή Διατροφή, κουζίνες των λαών, διατροφικές συνήθειες των μεταναστών, κοινωνικές τάξεις και πρόσβαση στα τρόφιμα Εντοπιότητα και ιδιοτυπία τροφίμων: αναφορά στα τοπικά τρόφιμα και στα τρόφιμα ποιότητας και γεωγραφικής ένδειξης στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών προσδοκιών και κοινωνικών κατασκευών. Συμβολικές αξίες του τροφίμου. Τροφομίλια και Τοπικά συστήματα τροφίμων: η παγκόσμια ανησυχία για τη σημερινή κατάσταση του αγροτο-διατροφικού συστήματος έχει προκαλέσει την εμφάνιση κινημάτων και εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, τα οποία εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλλουν αφενός στην επισιτιστική ασφάλεια και αφετέρου στη μείωση της κοινωνικής, οικονομικής και γεωγραφικής απόστασης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών όπως για παράδειγμα το κίνημα των «food miles»- Τροφομίλια. Αναλύονται τα οφέλη των τοπικών συστημάτων παραγωγής Σπατάλη τροφίμων: στις σύγχρονες κοινωνίες του Δυτικού Κόσμου περισσότερο από το ένα τρίτο της γεωργικής παραγωγής απορρίπτεται και πετιέται ήδη από το στάδιο της συγκομιδής. Η σπατάλη τροφίμων (food wastage) χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την απώλεια τροφίμων (food loss) και το πεταμένο φαγητό (food waste). Οι συνέπειες είναι τεράστιες στην κοινωνία, στην οικονομία και το περιβάλλον. Επισιτιστική κυριαρχία και Κινήματα τροφίμων: Δεν μπορούμε να έχουμε ασφάλεια τροφίμων χωρίς επισιτιστική κυριαρχία δηλαδή χωρίς να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα των ανθρώπων να καθορίζουν το φαγητό, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία σε αντίθεση από τη σημερινή εξάρτηση στις παγκόσμιες δυνάμεις της αγοράς. Αστική Γεωργία και κοινωνική ένταξη: αν και σχήμα οξύμωρο η αστική γεωργία κερδίζει σήμερα έδαφος σε πολλές περιοχές του πλανήτη είτε ως γεωργία επιβίωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης σε περιόδους κρίσης είτε ως γεωργία του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις. Περιγράφονται τα κίνητρα των αστών που αποφασίζουν να ασχοληθούν με την αστική γεωργία αλλά και οι βιωματικές τους εμπειρίες.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Σεμινάρια3
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Εκπόνηση μελέτης (project)25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις3
Σύνολο131
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ανθοπούλου, Θ. Επιμ. (2013). Συλλογικός τόμος: Περί εντοπιότητας και ιδιοτυπίας των τροφίμων. Μια εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, Παπαζήσης, Αθήνα. Fonte, M. and Papadopoulos, A.G. (eds) (2010) Naming Food after places. Food Relocalisation and Knowledge Dynamics in rural Development. Perspectives on Rural Policy and Planning. Ashgate. Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία: Delisle, H., Vioque, J. and Gil, G. (2009). Dietary patterns and quality in West-African immigrants in Madrid. Nutrition Journal, 8:3 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1475-2891-8-3.pdf Hughes, M. και Kroehler, J.C. (2007) Κοινωνιολογία. Οι Βασικές έννοιες. Εισαγωγή και Επιστ. Επιμ. Ιωσηφίδης Θ. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα. Κοβάνη, Ε. (2013). Διατροφικά κάτοπτρα. Σε αναζήτηση της ποιότητας, Στον συλλογικό τόμο: Περί εντοπιότητας και ιδιοτυπίας των τροφίμων. Μια εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, επιμ. Θ. Ανθοπούλου, Παπαζήσης, Αθήνα. Μύσνικ, Ζ. (2010). Τροφές και Ποίηση. Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B´- Γ´, σελ. 197-210. Μαζουαγιέ, Μ. και Ρουντάρ, Λ. (2005). Ιστορία των γεωργιών του κόσμου. Από τη νεολιθική εποχή στη σύγχρονη κρίση. Μετάφ. Ροδοπούλου, Β., ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα. Montanari, M. (1997). Πείνα και αφθονία στην Ευρώπη. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2015