ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 / Microbiology & Biochemistry of Soil Environment
ΚωδικόςΕΔΝ710
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000700

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121039
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. αναγνωρίζουν και θα κατανοούν τις δραστηριότητες των μικροοργανισμών και πώς αυτές επηρεάζουν και επηρεάζονται από το εδαφικό περιβάλλον. 2. αναπτύξουν κριτική ικανότητα για την κατανόηση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων 3. εφαρμόζουν μεθόδους και βασικές εργαστηριακές αναλύσεις στη μικροβιολογία εδάφους 4. χρησιμοποιούν βάσεις βιβλιογραφικών αναφορών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι μικροοργανισμοί του εδάφους: κατανομή, μορφολογικές και φυσιολογικές διαφορές. Παράγοντες βιοποικιλότητας των μικροοργανισμών του εδάφους. Αλληλεπιδράσεις των μικροοργανισμών με τα ανόργανα και οργανικά συστατικά του εδάφους. Η συμμετοχή της μικροπανίδας στην επιβίωση και ανάπτυξη των μικροοργανισμών του εδάφους. Χημικές και ενζυματικές δραστηριότητες των μικροοργανισμών στο έδαφος. Μικροβιακό περιβάλλον στην ριζόσφαιρα. Μυκόρριζες – βιοτεχνολογία των μυκορρίζων. Συμβιωτική και μη συμβιωτική δέσμευση του αζώτου – βιοχημεία της αζωτοδέσμευσης. Αποσύνθεση της οργανικής ουσίας και απελευθέρωση θρεπτικών για τα φυτά συστατικών. Ρόλος του δυναμικού του εδαφικού νερού στην ανάπτυξη και δραστηριότητα των μικροοργανισμών
Λέξεις Κλειδιά
μικροβιολογία εδάφους
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Moodle
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Εκπόνηση μελέτης (project)25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Σύνολο127
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ντούγιας, Σ., Αϊβαζίδης, Α., Μελίδης, Π., "Περιβαλλοντική Μικροβιολογία" Έμβρυο, Αιγάλεω, 2012
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Sylvia, D. et al., "Principles and applications of soil microbiology" Pearson-Prentice Hall, Upper Sanddle River, New Jersey, 2005. Madigan, M.T., Martinko, J.M., Parker, J., "Brock: Βιολογία των μικροοργανισμών, τομοι Ι και ΙΙ", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2015