ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ / Advanced Methodologies in Drainage
ΚωδικόςΜΥΝ723
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000890

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600121124
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις Υδραυλικής, Στραγγίσεων και Αριθμητικής Ανάλυσης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 1. Να κατανοούν τη μαθηματική περιγραφή των προβλημάτων στράγγισης 2. Να εφαρμόζουν αριθμητικές μεθόδους επίλυσης των εξισώσεων που περιγράφουν προβλήματα στράγγισης 3. Να κατανοούν τις αρχές σχεδιασμού και προγραμματισμού μοντέλων στράγγισης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αριθμητικές λύσεις της εξίσωσης Boussinesq. Υπολογιστικά σχήματα πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων. Επίλυση προβλημάτων διδιάστατης σταθερής και ασταθούς στράγγισης. Εφαρμογές στη μελέτη της ροής στο περίβλημα και στο έδαφος γύρω από στραγγιστικό σωλήνα. Διδιάστατη κορεσμένη-ακόρεστη ροή προς στραγγιστικούς αγωγούς. Εφαρμογές σε προβλήματα στράγγισης αρδευομένων εκτάσεων. Στράγγιση για τον έλεγχο της αλατότητας. Εφαρμογές προσεγγιστικών μαθηματικών μοντέλων στράγγισης.
Λέξεις Κλειδιά
Mοντέλα στράγγισης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Λογισμικό προσομοίωσης της στράγγισης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις (50%) Αξιολόγηση γραπτής εργασίας (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2015