ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / Stochastic Hydrology and Hydroinformatics
ΚωδικόςΜΥΝ733
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000897

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600121131
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΥΝ726 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. μπορούν να εφαρμόζουν στατιστικές διαδικασίες ανάλυσης υδρολογικών μεταβλητών 2. μπορούν να εφαρμόζουν στοχαστικά μοντέλα και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση των υδατικών πόρων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιγραφική στατιστική. Πιθανότητες και τυχαίες μεταβλητές. Στατιστική ανάλυση ακραίων τιμών υδρολογικών μεταβλητών. Εφαρμογή απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης στην υδρολογία. Χαρακτηριστικά στοιχεία υδρολογικών χρονοσειρών (ομοιογένεια, στασιμότητα, εργοδισμός, τάση, περιοδικότητα, εμμονή). Ανάλυση, προσομοίωση και συνθετική παραγωγή χρονικών σειρών υδρολογικών μεταβλητών. Γεωστατιστική. Περιοδόγραμμα και φασματική ανάλυση υδρολογικών δεδομένων. Κατάταξη στοχαστικών μοντέλων. Μη εποχιακά και εποχιακά στοχαστικά μοντέλα ARIMA. Μοντέλα συνάρτησης μεταφοράς – θορύβου. Μοντέλα ανάλυσης επεμβάσεων. Φίλτρα Kalman. Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης (Νευρωνικά δίκτυα, Γενετικοί αλγόριθμοι κ.λπ.), ανάλυση αποφάσεων και επικινδυνότητας (ασαφής λογική κ.λπ.) στους υδατικούς πόρους.
Λέξεις Κλειδιά
στατιστική ανάλυση, στοχαστικά μοντέλα ARIMA, μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και moodle. Εργαστηριακές ασκήσεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παπαμιχαήλ, Δ.Μ., 2004. Τεχνική Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων. Εκδόσεις Γιαχούδη. Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. και Γεωργίου, Π.Ε., 2011. Στατιστική Υδρολογία. Σημειώσεις για τη μεταπτυχιακή ειδίκευση «Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων», Θεσσαλονίκη, σελ. 113. Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. και Γεωργίου, Π.Ε., 2011. Στοχαστική Υδρολογία. Σημειώσεις για τη μεταπτυχιακή ειδίκευση «Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων», Θεσσαλονίκη, σελ. 208.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2016