ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ (F 'Η C) Δεν υπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ (F 'Η C) Δεν υπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου / Introduction to Computer Programming
Κωδικός0430
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000482

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ (F 'Η C) Δεν υπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600121413
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εκμάθηση των βασικών δομών στον προγραμματισμό Η/Υ. • Υλοποίηση των δομών προγραμματισμού σε μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (Fortran 90/95/2003 ή C++). • Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με την βοήθεια μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Έμφαση δίνεται στον αλγόριθμο επίλυσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διδασκαλία βασικών αρχών προγραμματισμού σε μία από τις γλώσσες Fortran 90/95 ή C++ την οποία οι φοιτητές πρέπει να προσδιορίσουν υποχρεωτικά, και κατά σειρά προτεραιότητας, σε σχετική δήλωση που υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης. Fortan 90/95: Εισαγωγή στους Η/Υ και τις γλώσσες προγραμματισμού. Επίλυση ενός προβλήματος από τον Η/Υ (η έννοια του αλγορίθμου). Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος Η/Υ στη Fortran 90/95. Δομή της Fortran 90/95 (τελεστές, εντολές συνθήκης και διακλάδωσης, δημιουργία βρόγχων, πίνακες, συναρτήσεις, κλπ). Αρχεία. Προχωρημένες δομές (ουρές, στοίβες). C++: Εισαγωγή στην C++ και τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Επίλυση ενός προβλήματος από τον Η/Υ (η έννοια του αλγορίθμου). Δομή της C++ (μεταβλητές, σταθερές, εκφράσεις, προτάσεις, τελεστές, εντολές εισόδου-εξόδου, εντολές συνθήκης-διακλάδωσης, δημιουργία βρόγχων επανάληψης, συναρτήσεις, πίνακες, κλπ). Αρχεία. Δείκτες, Κατηγορίες, αντικείμενα. Κληρονομικότητα. Πολυμορφισμός.
Λέξεις Κλειδιά
προγραμματισμός, αλγόριθμος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων69
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική βαθμολογία προκύπτει από αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή σε επί μέρους εβδομαδιαίες εργασίες (30% του τελικού βαθμού) και δύο tests ελέγχου των γνώσεων (70% του τελικού βαθμού). Οι φοιτητές ασκούνται ατομικά και παρουσιάζουν τις εργασίες τους σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηρίου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Επίλυση Προβλημάτων με τη χρήση C++ του W. Savitch. - C++ Βήμα προς Βήμα του H. Schildt. - Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με την C++ του R. Lafore. Fortran - Εισαγωγή στην Fortran 90/95/2003 του Ν. Καραμπετάκη.* - Fortran 77/90/95 & Fortran 2003, 2η ΄Εκδοση του A. Kαράκου. - Προγραμματίζοντας με Fortran 90 της Θ. Γράψα. - Σύγχρονη Fortran 95/2003 του Κ. Λάζου.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
T. H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithm”, MIT Press (2nd edition) 2001. David Harel, Yishai Feldman, Algorithmics, The Spirit of Computing, Addison-Wesley (3rd edition) 2004. Walter Savitch, Problem Solving with C++, Addison-Wesley (7th edition) 2009. Bjarne Stroustrup, Η Γλώσσα Προγραμματισμού C++, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 1999.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-05-2017