ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / INTRODUCTION TO LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Κωδικός03ΕΕ62
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Ζηκόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001246

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600122949
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση των προβλημάτων της διαχείρισης των εφοδιαστικών αλυσίδων αλλά και των στρατηγικών και τεχνικών που βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο συγκεκριμένο τομέα και κατ’ επέκταση να αναβαθμίσουν τη θέση τους στο ανταγωνιστικό πλαίσιο αναφοράς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί ένα σύνθετο και δυναμικό πρόβλημα στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες αγορές. Η συστηματική αντιμετώπιση των αναρίθμητων προβλημάτων και δυνατοτήτων που εμφανίζονται στα πλαίσια της ροής των υλικών, των υπηρεσιών και της πληροφορίας από τα παραγωγικά συστήματα προς τους τελικούς καταναλωτές αλλά και αντίστροφα καθώς και η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση των λειτουργιών της εφοδιαστικής συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης μίας επιχείρησης. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που συνδέονται με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναλύονται οι διαδικασίες και οι λειτουργίες της εφοδιαστικής και παρουσιάζονται ορισμένα σχετικά εργαλεία της επιχειρησιακής έρευνας. Η παρουσίαση των θεωρητικών αντικειμένων υποστηρίζεται από την ανάλυση σχετικών μελετών περίπτωσης από τον ελληνικό και διεθνή επιχειρηματικό χώρο.
Λέξεις Κλειδιά
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εφοδιαστική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Μελέτες Περίπτωσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση, εκπόνηση εργασίας και εξέταση στο εργαστήριο
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Christopher M., "Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας", έκδ. Κριτική, Αθήνα 2007. 2. Βιδάλης Μ., "Εφοδιαστική (Logistics): Μία Ποσοτική Προσέγγιση", έκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2009. 3. Simchi - Levi, "Designing and Managing the Supply chain with student-cd", έκδ. Επίκεντρο Α.Ε., Αθήνα 2007. 4. Λαϊος Λ., "Διοίκηση Εφοδιασμού", έκδ. Humantec Μ.Ε.Π.Ε., Αθήνα 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μπινιώρης, Σ., «Εισαγωγή στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2003. Παπαδημητρίου, Σ., Σχινάς, Ο., «Εισαγωγή στα Logistics», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2004. Βallou, R.H., «Business Logistics / Supply Chain Management», 5th edition, Prentice Hall, 2004. Chopra, S., Meindl, P., «Supply Chain Management», 3rd edition, Prentice Hall, 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-10-2017