ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / GROWTH ECONOMICS
Κωδικός12ΥΓ06
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠερσεφόνη Τσαλίκη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001418

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 498
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600123003
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες θα: 1. γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και εργαλεία των οικονομικών της ανάπτυξης 2. κατανοούν το περιεχόμενο του όρου ανάπτυξη και τη σημασία για την ανθρώπινη ευημερία 3. γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της υπανάπτυξης και τα εμπόδια της ανάπτυξης 4. γνωρίζουν τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία. 5. έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του διαδικτύου και της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης για την πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές και βάσεις δεδομένων, τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών, ομαδικών και ατομικών, και παρουσίασής τους με Power Point.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες και εργαλεία των οικονομικών της ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας. Αρχικά εξετάζονται η έννοια, το περιεχόμενο, ο σκοπός της ανάπτυξης και η διεύρυνσή τους στο πέρασμα του χρόνου, από την ταύτισή της με την οικονομική μεγέθυνση έως τους Στόχους της Χιλιετίας (MDGs) και τους Βιώσιμους Στόχους Ανάπτυξης (SDGs). Η μέτρηση της φτώχειας, ανισότητας, ανάπτυξης (δείκτες ανάπτυξης) και ταξινόμηση (διάκριση) των χωρών σε αναπτυγμένες και λιγότερο αναπτυγμένες (αναπτυσσόμενες). Κατόπιν εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της υπανάπτυξης και οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία. Ειδικότερα μελετάται ο ρόλος των ανθρώπινων πόρων (πληθυσμός, μετανάστευση, παιδεία, υγεία, εργασία) και των κεφαλαιουχικών πόρων (φυσικό κεφάλαιο, τεχνολογία) στην ανάπτυξη, η σημασία του αγροτικού τομέα και της εκβιομηχάνισης στην ανάπτυξη. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα εμπόδια της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και μελετώνται περιπτώσεις λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Τέλος εξετάζονται σύγχρονα προβλήματα ανάπτυξης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • υλικό σε ψηφιακή μορφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power Point, Blackboard
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1384,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1445,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Todaro M.P.– Smith St.C. (2016) Οικονομική της Ανάπτυξης, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, Έκδοση: 12η, ISBN: 978-960-418-452-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33155988 2. Thirlwall A.P. (2013 ) Μεγέθυνση και Ανάπτυξη (Α), Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ, Έκδοση: 1η έκδ., ISBN: 978-960-02-2863-2 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33133221
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-11-2016