ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ / INTRODUCTION TO ECONOMICS II
Κωδικός03ΥΒ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΣτέλιος Ρουπακιάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000885

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600123194
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο προηγούμενο εξάμηνο, στο μάθημα της Εισαγωγής στην Οικονομική Ι, οι φοιτητές γνώρισαν τον τρόπο συμπεριφοράς των επιμέρους μονάδων μιας οικονομίας και την επίτευξη της μερικής ισορροπίας, δηλαδή στις αγορές των επιμέρους αγαθών. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τον τρόπο λειτουργίας μιας οικονομίας στο σύνολο της, δηλαδή με την αλληλεξάρτηση του συνόλου των υποκειμένων της οικονομίας (καταναλωτές και επιχειρήσεις) και τον ρόλο που μπορούν να παίξουν σε αυτή τη λειτουργία ειδικοί θεσμοί, όπως το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι διεθνείς αγορές και η κυβέρνηση. Η χρήση των σύγχρονων αναλυτικών εργαλείων θα βοηθήσει στην καλύτερη θεμελίωση των προτάσεων πολιτικής, αλλά και στη βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου εκ μέρους των φοιτητών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην μακροοικονομική-μέτρηση ΑΕΠ- εθνικολογιστικά μεγέθη-μέτρηση κόστους ζωής- Οικονομικό κύκλωμα Δημοσιονομική πολιτική-κρατικός προϋπολογισμός-δημόσιο χρέος-ελλείμματα Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις. Προϊόν και συνολική ζήτηση. Προϊόν ισορροπίας, πολλαπλασιαστής. Επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής Νομισματικό σύστημα. Το χρήμα και οι λειτουργίες του, πως δημιουργείται το χρήμα, κεντρική τράπεζα, στόχοι και εργαλεία της νομισματικής πολιτικής, μηχανισμός μετάδοσης. Διευρυμένο Μακροοικονομικό υπόδειγμα Θεωρία του πληθωρισμού. Χρήμα και πληθωρισμός, πληθωρισμός και επιτόκια, κόστος πληθωρισμού, καταπολέμηση πληθωρισμού Θεωρία της ανεργίας. Αγορά εργασίας, ανάλυση ανεργίας, κόστος ανεργίας Καμπύλη Philips, βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη, ο ρόλος των προσδοκιών Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας. Η αγορά συναλλάγματος, ισοζύγιο πληρωμών, πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, λογαριασμός κίνησης κεφαλαίων.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
power point blackboard
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις42
Φροντιστήριο8
Σύνολο50
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
ολοκλήρωση της ενότητας «Νομισματικό Σύστημα». Η πριμοδότηση είναι η εξής: Βαθμός προόδου 0-2, πριμοδότηση -1, Βαθμός προόδου 2.1-4,9, πριμοδότηση 0, Βαθμός προόδου 5-5,9, πριμοδότηση 0,5, Βαθμός προόδου 6-6,9, πριμοδότηση 1, Βαθμός προόδου 7-7,9, πριμοδότηση 1,5, Βαθμός προόδου 8-10, πριμοδότηση 2, 2. Θα δοθεί δεύτερη πρόοδος μόνο γι’ αυτούς που έχουν δώσει την πρώτη πρόοδο. Η συμμετοχή στην δεύτερη πρόοδο έχει τον χαρακτήρα της απαλλαγής. Δηλαδή, ο τελικός βαθμός θα είναι ο μέσος όρος των δύο προόδων. 3. Το διαγώνισμα περιλαμβάνει τριάντα (30) ερωτήσεις που καλύπτουν όλη την ύλη. Η αντιστοιχία σε βαθμούς είναι: 29,30 σωστές απαντήσεις=10, (26,27,28=9), (23,24,,25=8), (20,21,22=7), (17,18,19=6), (15,16=5), εάν οι σωστές απαντήσεις είναι λιγότερες ή ίσες με 14 τότε ο βαθμός είναι μικρότερος του 5.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Olivier Blanchard , Μακροοικονομική, εκδόσεις Επίκεντρο Θεσσαλονίκη 2011
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. D. Begg-S.Fisher-R.Dornbush. Εισαγωγή στην Οικονομική, Τόμος Β’, Εκδόσεις Κριτική, 2006 2. Ν. Gregory Mankiw, Αρχές Οικονομικής, Τόμος A και Β’ Εκδόσεις Τυπωθύτω, 2001. 3. P.Krugman-R. Wells, Μακροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2009
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-10-2012