ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I / FINANCIAL ACCOUNTING I
Κωδικός12ΥΒ02
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Σπαθής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001408

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 968
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600123287
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Λογιστικές εγγραφές, αποτελέσματα χρήσης, ισολογισμός
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης και της λογιστικής – Λογιστική θεωρία και γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. – Λογιστικά συστήματα. – Ο προσδιορισμός και η εμφάνιση της οικονομικής κατάστασης περιουσίας της επιχείρησης. – Οι μεταβολές των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και η παρακολούθησή της. – Λογιστικά βιβλία και στοιχεία. – Έννοια και λειτουργικά των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. – Βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις: Ισολογισμός, γενική εκμετάλλευση, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας κερδών διάθεσης κερδών. – Ο ισολογισμός και οι αρχές που διέπουν τη σύνταξη του ισολογισμού και των λοιπών βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. – Τίτλοι λογαριασμών του ισολογισμού και των λογαριασμών εσόδων και εξόδων. – Λογιστική παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας της Επιχείρησης.
Λέξεις Κλειδιά
Λογιαριασμοί, Αποτελέσματα Χρήσης, Ισολογισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1665,9
Φροντιστήριο130,5
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1816,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Α. Τσακλάγκανος, Χ. Σπαθής, Χρηματοοικονομική Λογιστική σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε., 3η Έκδοση, Θεσσαλονίκη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50662535. 2. Α. Μπάλλας, Δ. Χέβας, Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδ. Γεωργία Μπένου, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12635127. 3. Needles B., Marian P., Εισαγωγή στη Λογιστική, Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Έκδοση: 12η /2016, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50662467.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-02-2019