ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / MONEY AND CAPITAL MARKETS
Κωδικός12ΥΗ08
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣοφια Καλαθα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000445

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 155
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης846
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600123324

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (157)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 10:00 έως 12:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 1 (159)
ΗμερολόγιοΤρίτη 09:00 έως 11:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την αποτίμηση των τίτλων, μετοχών και ομολογιών, στις χρηματοοικονομικές αγορές και να τις εμπεδώσει μέσω ασκήσεων και εφαρμογών στο Χρηματιστήριο. Το περιεχόμενο καλύπτει τα θέματα: Αποτίμηση ομολογιών, Διαχείριση κινδύνου επιτοκίου και επανεπένδυσης ομολογιών, Δείκτης διάρκειας και κυρτότητας, Προφύλαξη χαρτοφυλακίου ομολογιών, αποτίμηση ομολογιών με μη επίπεδη καμπύλη επιτοκίων, Εκδόσεις νέων μετοχών: Αρχικές δημόσιες προσφορές και Εκδόσεις δικαιωμάτων, Αποτίμηση μετοχών υπό καθεστώς βεβαιότητας: Υποδείγματα αποτίμησης μερισμάτων, Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου μετοχών , Αποτίμηση μετοχών υπό καθεστώς αβεβαιότητας: Υπόδειγμα CAPM, Υπόδειγμα APT, Διαχείριση και αξιολόγηση επίδοσης χαρτοφυλακίων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Υπόθεση της Αποτελεσματικότητα της αγοράς (ασθενής, ημι-ισχυρή, ισχυρή μορφή) και εμπειρική διερεύνηση της υπόθεσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: -να υπολογίζει στατιστικές παραμέτρους των χρηματιστηριακών τιμών μετοχών -να υπολογίζει συντελεστές κινδύνου Βήτα για μετοχές και χαρτοφυλάκια μετοχών -να αποτιμά την επίδοση χαρτοφυλακίων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων με βάση γνωστούς δείκτες αποτίμησης -να κατασκευάζει βέλτιστα χαρτοφυλάκια μετοχών με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων και προγραμμάτων (Matlab)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο καλύπτει τα θέματα: Αποτίμηση ομολογιών, Διαχείριση κινδύνου επιτοκίου και επανεπένδυσης ομολογιών, Δείκτης διάρκειας και κυρτότητας, Προφύλαξη χαρτοφυλακίου ομολογιών, αποτίμηση ομολογιών με μη επίπεδη καμπύλη επιτοκίων, Εκδόσεις νέων μετοχών: Αρχικές δημόσιες προσφορές και Εκδόσεις δικαιωμάτων, Αποτίμηση μετοχών υπό καθεστώς βεβαιότητας: Υποδείγματα αποτίμησης μερισμάτων, Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου μετοχών , Αποτίμηση μετοχών υπό καθεστώς αβεβαιότητας: Υπόδειγμα CAPM, Υπόδειγμα APT, Διαχείριση και αξιολόγηση επίδοσης χαρτοφυλακίων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Υπόθεση της Αποτελεσματικότητα της αγοράς (ασθενής, ημι-ισχυρή, ισχυρή μορφή) και εμπειρική διερεύνηση της υπόθεσης
Λέξεις Κλειδιά
μετοχές, ομόλογα, κινδύνος και απόδοση, ανάλυση χαρτοφυλακίου,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος με powerpoint, επίλυση ασκήσεων υποχρεωτικά με υπολογιστικό φύλλο excel, υποβολή ασκήσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συμπληρωματική εξέταση των φοιτητών μεσω ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών και Σ/Λ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1043,7
Εργαστηριακή Άσκηση130,5
Φροντιστήριο301,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων προτείνονται πέντε ασκήσεις, μια σε κάθε διδακτική ενότητα. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με άριστα το δέκα και από το σύνολο των ασκήσεων αυτών μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει 50 μονάδες (5x10) κατά μέγιστο. Ο βαθμός των ασκήσεων προκύπτει από την τυποποίηση των μονάδων με βάση το 10 (π.χ. 45 μονάδες ασκήσεων ισοδυναμούν με βαθμό ασκήσεων 10x45/50=9). Η βαθμολογία του μαθή­ματος προκύπτει από το βαθμό της τελικής γραπτής εξέτασης (80%), του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, και το βαθμό των ασκήσεων (20%). Ο βαθμός των ασκήσεων δε μεταφέρεται.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαδάμου Στ. Διαχείριση χαρτοφυλακίου Μια σύγχρονη προσέγγιση, Gutenberg 2009
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις του διδάσκοντος, "Θέματα Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής: Αγορές και Επενδύσεις"
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-05-2018