ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Environmental Geotechnical Engineering
ΚωδικόςΤΓ2600
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000146

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Ζαφειρία Ρουμελιώτη
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600123822
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ2600Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Δημήτριος Ραπτάκης, Θεοδώρα Τίκα-Βασιλικού
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γεωλογία, Περιβάλλον, Χημεία, Φυσική, Υδραυλική, Φυσικές Καταστροφές, Πολιτικού Μηχανικού, Γεωφυσική, Υγεία, Νομοθεσία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Εισαγωγή στη γεωτεχνική περιβάλλοντος 1. Αντικείμενα μελέτης, 2. γενικότητες (φυσικές διεργασίες και ανθρωπογενείς επιδράσεις), 3. πολυ-παραμετρικότητα του προβλήματος. • Βασικές γνώσεις υποβάθρου 1. Στοιχεία γεωχημείας. 2. στοιχεία εδαφολογίας. 3. στοιχεία υδρολογίας – υδρογεωλογίας, 4. στοιχεία σχετικής νομοθεσίας – οδηγιών. • Εδαφική υποβάθμιση 1. Κατηγορίες υποβάθμισης (σφράγιση, συμπίεση, αλάτωση, μείωση οργανικών, κατολισθήσεις, διάβρωση), 2. ρύπανση – μόλυνση (όροι – ορισμοί – ορολογία), 3. πηγές και αποδεκτά όρια (βαρέα μέταλλα, τοξικά – ραδιενεργά απόβλητα, αστικά – βιομηχανικά απορρίματα, απόβλητα στερεά – επικίνδυνα, αγροτικά παραπροιόντα), 3. μηχανική συμπεριφορά στερεών απορριμμάτων και εδαφών με απορρίμματα, 4. μόλυνση υδάτων – υπεδάφους, 5. μηχανισμοί διάδοσης της μόλυνσης – ρύπανσης. • Μέθοδοι έρευνας 1. γενικά περί διερεύνησης του υπεδάφους, 2. γεωτεχνική έρευνα (πλαίσιο, σκοποί, στάδια, τρόποι – μέθοδοι), 3. γεωφυσική έρευνα (σεισμικές διασκοποπήσεις, ηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις – τομογραφίες, ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι, εντός γεωτρήσεων), 4. αντικείμενα έρευνας (υπεδάφιες μολυσμένες μάζες, υπόγεια ύδατα, θαμένες δομές – ορυχεία, δεξαμενές, χώροι αποθήκευσης), 5. συνδιαστική και αποτελεσματικότητα μεθόδων διερεύνησης στόχων. • Προστασία, διαχείριση και τεχνικές αποκατάστασης 1. Επιπτώσεις, δείκτες, επιτρεπτά όρια μόλυνσης – ρύπανσης, 2. μελέτη γεω-περιβαλλοντολογικής επικινδυνότητας και αποτίμηση διακινδύνευσης, 3. πρόληψη και μέτρα αποκατάστασης, 4. μέθοδοι βελτίωσης προβληματικών εδαφών, 5. μέθοδοι αποκατάστασης μολυσμένων περιοχών.
Λέξεις Κλειδιά
φυσικές διεργασίες και ανθρωπογενείς επιδράσεις, Εδαφική υποβάθμιση, γεωφυσική έρευνα, Προστασία, διαχείριση και τεχνικές αποκατάστασης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Σεμινάρια150,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,7
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων40,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,1
Εξετάσεις40,1
Σύνολο1124
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Συγγράμματα, σημειώσεις, και παρουσιάσεις μαθημάτων
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συγγράμματα, σημειώσεις, και παρουσιάσεις μαθημάτων
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-09-2018