ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ) / Processing and Evaluation of Laboratory Data
ΚωδικόςΑ06
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002610

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 115
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΕπιλογής325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600124142
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: - Να είναι σε θέση να κάνει εισαγωγή και μορφοποίηση πειραματικών δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel με δυνατότητα επεξεργασίας και παρουσίασής τους σε γραφικές παραστάσεις - Να είναι εξοικειωμένος στην εφαρμογή του Excel και του SPSS στην ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων (διαστήματα εμπιστοσύνης τιμών, εκτίμηση σφαλμάτων, συσχέτιση δεδομένων) - Να εφαρμόζει τους ελέγχους στατιστικών υποθέσεων σε ένα δείγμα, μεταξύ δύο ή πολλών δειγμάτων (ANOVA) και μεταξύ πολλών ομάδων δειγμάτων (ΜANOVA) για τον προσδιορισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών και συσχετίσεων - Να κατανοεί την θεωρία των ελαχίστων τετραγώνων και να εφαρμόζει την γραμμική και μη-γραμμική προσαρμογή καμπύλης (παλινδρόμιση) σε πειραματικά δεδομένα με χρήση κατάλληλου λογισμικού (Excel, ChemStat και SPSS)
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. Εισαγωγή στη στατιστική: Δείγματα, κατανομές, περιγραφική στατιστική, εκτιμητική, στατιστικές δοκιμασίες. Εφαρμογές στην παρουσίαση και ανάλυση πειραματικών δεδομένων: Γραφική παρουσίαση δεδομένων, η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, διαστήματα εμπιστοσύνης τιμών, εκτίμηση σφαλμάτων, συσχέτιση δεδομένων. Εφαρμογή του Excel και του SPSS στην ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ EXCEL ΚΑΙ SPSS, Π. Ι. Νικήτας, Θεσσαλονίκη 2013, ISBN 978-960-98388-1. 2. ΕΧCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Π. ΝΙΚΗΤΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009, ISBN 978-960-12-1775-8.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. J. N. Miller, J. C. Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Prentice Hall, 2000. 2. D. Massart, B. Vandeginste, L. Buydens, S.de Jong, P. Lewi, J. Smeyers-Verbeke, Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, Elsevier, 1997. 3. N. Draper, H. Smith, Applied Regression Analysis, Wiley, 1998. 4. S. Chatterjee, B. Price, Regression Analysis by Example, Wiley, 1977, 5. R. Johnson, D. Wichern, Applied Multivariate Analysis, Prentice-Hall, 1988. 6. W. Conover, Practical Nonoparametric Statistics, Wiley, 1980. 7. R. deLevie, Advanced Excel for Scientific Data Analysis, Oxford, 2008. 8. Π. Νικήτας, Excel: Εισαγωγή και Εφαρμογές, University Studio Press, 2009. 9. Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Ε. Μπόρα-Σέντα, Στατιστική : Θεωρία και Εφαρμογές , Ζήτη, 1996. 1996. 10. Κ.Β. Μπαγιάτης, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Μαθηματική Στατιστική, Θεσσαλονίκη, 1985. 11. M. Spiegel, Πιθανότητες και Στατιστική, McGraw-Hill, 1977. 12. Α. Ανθεμίδης, Α. Βουλγαρόπουλος, Γ. Ζαχαριάδης, Ι. Στράτης, Ποσοτική Χημική Ανάλυση. Αρχές και Εργαστηριακές Ασκήσεις, Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 118-126.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-04-2020