Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων / Research methodology and Data Analysis
ΚωδικόςMIS-106
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔιοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015138

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 18
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Νικόλαος Μήττας
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600125017
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πιθανότητες και Στατιστική
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση στατιστικών εννοιών και μεθόδων με χρήση στατιστικού λογισμικού - εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανάλυση δεδομένων με στατιστικό πρόγραμμα (SPSS). Κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων. Ορισμός μεταβλητών. Περιγραφική στατιστική (πίνακες, γραφικές παραστάσεις και αριθμητικά μέσα). Στατιστική συμπερασματολογία. Παραμετρικοί και μη-παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων. Στατιστικά μοντέλα και πρόβλεψη. Στα πλαίσια του μαθήματος φιλοξενούνται διαλέξεις πάνω σε θέματα σχετικά με την Μεθοδολογία Έρευνας όπως: Σκοποί της Μεθοδολογίας της Έρευνας. Επιλογή και οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας. Επισκόπηση της Ειδικής Αρθρογραφίας.
Λέξεις Κλειδιά
Ανάλυση δεδομένων, στατιστική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Διδασκαλία με χρήση στατιστικού λογισμικού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,7
Εργαστηριακή Άσκηση200,7
Εκπόνηση μελέτης (project)401,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,3
Εξετάσεις602
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική εργασία (40%) και γραπτές εξετάσεις (60%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Discovering Statistics Using SPSS. Andy Field,2005, SAGE Publications
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις του διδάσκοντα, διαφάνειες
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-04-2019