Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦαινόμενα Μεταφοράς Μάζας / Mass Transfer Phenomena
ΚωδικόςΜΜ8
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000817

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦαινόμενα Μεταφοράς Μάζας
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600125558
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Φαινόμενα μεταφοράς Ι, ΙΙ. Ανώτερα μαθηματικά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν: (1) Να επιλύουν βασικά προβλήματα χημικής μηχανικής όπου η μεταφορά μάζας έχει σημαντική επίδραση. (2) Να υπολογίζουν συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ποτάμια λίμνες και εδαφικά νερά. (3) Να σχεδιάζουν με απλοποιημένες μεθόδους κλίνες προσρόφησης και μονάδες μεμβρανών για διαχωρισμούς αερίων. (4) Να μελετούν και να σχεδιάζουν απλά συστήματα αποδέσμευσης φαρμακευτικών ουσιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή: Βασικές αρχές και ορισμοί. Διαφορικές εξισώσεις μεταφοράς μάζας. Συνήθεις συνοριακές και οριακές συνθήκες. Φαινομενολογική θεωρία μοριακής διάχυσης και ο πρώτος και δεύτερος νόμος του Fick. Κατανομές συγκέντρωσης σε στερεά και ρευστά σε ηρεμία. Μόνιμη και μεταβατική μοριακή διάχυση. Ακριβείς αναλυτικές λύσεις πρότυπων προβλημάτων. Διάχυση με ομογενή και ετερογενή χημική αντίδραση. Σχετική επίδραση των ρυθμών μεταφοράς μάζας και αντίδρασης. Διάχυση αερίων σε πορώδη υλικά: Μοριακή διάχυση, διάχυση Knudsen και ιξώδης ροή. Εφαρμογή σε διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες και προσροφητικά υλικά. Μεταφορά μάζας με συναγωγή: Η επίδραση των αριθμών Reynolds και Peclet. Διασπορά αέριων ρύπων, υπολογισμός συγκέντρωσης με χρήση μοντέλων διασποράς. Διασπορά ρύπων σε ποτάμια και λίμνες. Συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης ουσιών.
Λέξεις Κλειδιά
Διάχυση, διάχυση με συναγωγή, διαχωρισμοί αερίων με προσρόφηση και μεμβράνες, αποδέσμευση ουσιών, περιβαλλοντική μεταφορά μάζας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Παρουσίαση μέσω Power point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Φροντιστήριο60
Εξετάσεις30
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή τελική εξέταση με ποσοστό 80% επί της συνολικής βαθμολογίας εφόσον ο φοιτητής δώσει την ενδιάμεση πρόοδο ή 100% σε διαφορετική περίπτωση. Ενδιάμεση προαιρετική γραπτή εξέταση (πρόοδος) με ποσοστό 20% επί της της συνολικής βαθμολογίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
B.R. BIRD, W.E. STEWART, E.N. LIGHTFOOT, D.J. KLINKENBERG, "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ"(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ), Εκδόσεις Τζιόλα, 2018. Κούκος Ι.Κ.,"ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ", Εκδόσεις Τζιόλα, 2017. Λυγερού Β., Ασημακόπουλος Δ.Κ., Αραμπατζής Γ., "Μεταφορά Μάζας", Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2005. Μ.Ι. Ασσαελ, Κ. Κακοσίμος, Κ. Αντωνιάδης, Κ. Παναγιωτόπουλος, "Μεταφορά Μάζας σε Περιβαλλοντικές Διεργασίες", Εκδόσεις Τζιόλα, 2013.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-05-2020