Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων / Chemical Plant Design and Economics
ΚωδικόςΧΕ8
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000852

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600125583
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν: • να αντιμετωπίζουν ανοιχτά προβλήματα, δηλ. προβλήματα που μπορούν να έχουν περισσότερες από μία αποδεκτές λύσεις, • να ερευνούν τη βιβλιογραφία και να συνδυάζουν δεδομένα από διάφορες πηγές και • να συντάσσουν μια τεχνική έκθεση. ώστε να εκπονούν μια μελέτη σκοπιμότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμοί Οικονομικών Όρων Απόδοση Κεφαλαίων Απόσβεση Υπολογισμός Κόστους Εκτίμηση Ύψους Πάγιας Επένδυσης Δαπάνες Λειτουργίας Εκτίμηση Δαπανών Ανάπτυξη Κριτηρίων Σχεδιασμού Κριτήρια Αποδοτικότητας Επενδύσεων Προσδιορισμός Βαθμών Ελευθερίας Καθορισμός Σχεδιαστικών Μεταβλητών Βελτιστοποίηση Σεμινάρια εκμάθησης του ASPENplus
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στις διαλέξεις χρησιμοποιούνται πολυμέσα. Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα, το θέμα και τα Σεμινάρια καθώς και οι σχετικές σημειώσεις βρίσκονται στο Blackboard. Γίνονται σεμινάρια στο Υπολ. Κέντρο για χρήση του προσομοιωτή διεργασιών AspenPlus.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πρόοδοι:Δύο (2)ενδιάμεσες προφορικές εξετάσεις της πορείας εκπόνησης του θέματος. Θέματα:Οιφοιτητέςσε 4μελείς ομάδες εκπονούν προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας που αφορά τηνίδρυση μονάδας παραγωγής ενός προϊόντος. Η εκπόνηση της μελέτης είναι υποχρεωτική καισυμβάλλει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού Τελική εξέταση:60%(Για προαγωγικό βαθμό πρέπειστην τελική εξέταση τουλάχιστον 5)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Peters, M.S. Timmerhaus K.D. & West, R.E. Σχεδιασμός και οικονομική μελέτη εγκα-ταστάσεων για μηχανικούς 5η έκδοση Εκδ.Τζιόλας 2006.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, Inc. Ullmann's Encylopedia of Industrial Chemistry, John Wiley & Sons, Inc. Speight, J.G. (2002) Chemical and Process Design Handbook, McGraw-Hill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-01-2020