Η δημιουργία του Ιερού. Ερευνητικές προσεγγίσεις στις θρησκείες της αρχαιότητας σύμφωνα με τα δεδομένα της Βιολογίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ δημιουργία του Ιερού. Ερευνητικές προσεγγίσεις στις θρησκείες της αρχαιότητας σύμφωνα με τα δεδομένα της Βιολογίας / Creation of the Sacred: Traces of Biology in Early Religions
Κωδικός2204
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Παχής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015283

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ δημιουργία του Ιερού. Ερευνητικές προσεγγίσεις στις θρησκείες της αρχαιότητας σύμφωνα με τα δεδομένα της Βιολογίας
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125803
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Προβλήματα σχετικά με την προέλευση της θρησκείας. - Το πρόβλημα της «φυσικής θρησκείας». - Συνύπαρξη πολιτισμικών σπουδών και φυσικών επιστημών. - Η έννοια της ιεραρχίας στην αρχαιοελληνική θρησκεία. - Η έννοια της αμοιβαιότητας στην αρχαιοελληνική θρησκεία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι θρησκείες, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, εμφανίζονται υπό ιδιαίτερες πολιτισμικές, κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες. Μπορούμε να τις επεξεργασθούμε ως συμβολικά συστήματα και να τις ερμηνεύσουμε με συναρπαστικούς τρόπους. Όμως το παγκόσμιο και προϊστορικό φαινόμενο δεν μπορεί να εξηγηθεί ή να αποδοθεί σ’ ένα και μόνο πολιτισμικό σύστημα. Η έρευνα για την πηγή της θρησκείας απαιτεί μια ευρύτερη οπτική γωνία, πέρα από τους μεμονωμένους πολιτισμούς, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της την τεράστια διαδικασία της ανθρώπινης εξέλιξης μέσα στη γενικότερη διαδικασία της ζωής. Αυτή η διαδικασία κάποτε λάμβανε την υπόσταση της Φύσης και ίσως, να μπορούμε ακόμη να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μεταφορά. Υπό αυτήν την έννοια, η ιστορία των θρησκειών συνεπάγεται το πρόβλημα της «φυσικής θρησκείας». Οι πολιτισμικές μελέτες οφείλουν να ενωθούν με τη γενική ανθρωπολογία, η οποία εν τέλει, ενσωματώνεται με τη Βιολογία.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνιοβιολογία, φυσική θρησκεία, αμοιβαιότητα, ιερό, βέβηλο, ιεραρχία, τελετουργία, μύθος, θυσία, τελετουργίες διάβασης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Power-points κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του εξαμήνου. Επικοινωνία με φοιτητές μέσω E-Mails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις622,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο722,9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασίες- Συζήτηση- Εξέταση-Αξιολόγηση συγχρόνων επιστημονικών θεωριών και μεθοδολογιών. Η βαθμολόγηση των φοιτητών είναι αποτέλεσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων του κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Pachis, P. - Wiebe, D. (eds.), Chasing Down Religion: In the Sight of History and the Cognitive Studies, Essays in Honor of Luther H. Martin, Thessaloniki, 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bell, C., Ritual Theory, Ritual Practice, New York, 1992. Bloch, M., Prey Into Hunter: The Politics of Religious Experience. Cambridge, 1992. Braun, W., “Introduction (Review Symposium, W. Burkert Creation of the Sacred. Tracks of Biology in Early Religions, Cambridge, Mass.-London,1996)”, Method and Theory in the Study of Religion 10, 1 (1998), 85-88. Boyer, P., “Creation of the Sacred: A Cognitivist View (Review Symposium, W. Burkert Creation of the Sacred. Tracks of Biology in Early Religions, Cambridge, Mass.-London,1996)”, Method and Theory in the Study of Religion 10, 1 (1998),” 88-92. Burkert, W., Structure and History in Greek Mythology and Ritual, Berkeley, 1979. ---------------, Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth, Berkeley, 1983. ---------------, Creation of the Sacred. Tracks of Biology in Early Religions, Cambridge, Mass.-London,1996. ---------------, “Exploring Religion in a Biological Landscape (Review Symposium, W. Burkert Creation of the Sacred. Tracks of Biology in Early Religions, Cambridge, Mass.-London,1996)”, Method and Theory in the Study of Religion 10, 1 (1998)”, 129-132. Dennett, D.C., “The Evolution of Religious Memes: Who-or-What-Benefits? (Review Symposium, W. Burkert Creation of the Sacred. Tracks of Biology in Early Religions, Cambridge, Mass.-London,1996)”, Method and Theory in the Study of Religion 10, 1 (1998),115-128. Dodd, D. B - Faraone, Chr. A., Initiation in Ancient Greek Rituals and Narratives. New Critical Perspectives, London-New York, 2003. Gill, Chr. -Postlethwaite – Seaford, R. (eds.), Reciprocity in Ancient Greece, Oxford, 1998. Lorenz, k., On Aggression, New York, 1963. Masuzawa, T., “In Natures Trail (Review Symposium, W. Burkert Creation of the Sacred. Tracks of Biology in Early Religions, Cambridge, Mass.-London,1996)”, Method and Theory in the Study of Religion 10, 1 (1998),” 106-114. Padilla M. W., Rites of Passage in Ancient Greece: Literature, Religion, Society, Bucknell Review, London-Toronto, 1999. Parker, R., Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion, Oxford, 1983. -------------, On Greek Religion, Ithaca-London, 2011. Robert Phillips R. III, “Walter Burket in Partibus Infidelium”: A Classicist Appraisal of Creation of the Sacred (Review Symposium, W. Burkert Creation of the Sacred. Tracks of Biology in Early Religions, Cambridge, Mass.-London,1996)”, Method and Theory in the Study of Religion 10, 1 (1998), 92-105 Seaford, R., Reciprocity and Ritual: Homer and Tragedy in the Developing City State, Oxford, 1994. Suk Fon Jim, Th., Sharing With the Gods. Aparchai and Dekatai in Ancient Greece, Oxford Classical Monographs, Oxford, 2014. Vernant, J. P., Mortals and Immortal: Collected Essays, ed. F. I. Zeitlin, Princeton, 1991. Fraser Watts, Fr- Turner, L., (eds.), Evolution, Religion, and Cognitive Science Critical and Constructive Essays, Oxfrod, 2014. Wilson, E. O., Sociolobiology: The New Synthesis, Cambridge Mass., 1975. ----------------, On Human Nature, Cambridge Mass., 1978.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2018