ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΞΥΛΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΞΥΛΟΥ / Wood Preservation and Improvement
Κωδικός103Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000095

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΞΥΛΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125969
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 028Υ ΑΓΓΛΙΚΑ IV
 • 043Υ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
 • 064Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν για τους τρόπους συντήρησης και προστασίας του ξύλου και των ξύλινων κατασκευών και τους παράγοντες από τους οποίους αυτά κινδυνεύουν (βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες). Θα γνωρίζουν τις μεθόδους εμποτισμού και τις εμποτιστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται (κατηγορίες, είδη, χαρακτηριστικά κτλ.),τις σχέσεις αλληλεπίδρασης του ξύλου (χημική σύσταση, δομή κτλ.) με τις εμποτιστικές ουσίες, τον τρόπο επιλογής μεθόδων εμποτισμού, την προετοιμασία του ξύλου για την διαδικασία του εμποτισμού, τον τρόπο λειτουργίας, τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται, τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των μονάδων εμποτισμού. Θα γνωρίζουν για την εφαρμογή αντιπυρικών ουσιών και την εκτίμηση αποτελεσματικότητας όλων των μεθόδων συντήρησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Φυσική αντοχή και παράγοντες αλλοίωσης του ξύλου και των προϊόντων του. Σχέσεις ξύλου και ρευστών (στην ξήρανση, άτμιση, εμποτισμό και βελτιωτικές επεξεργασίες). Προστατευτικός εμποτισμός (προστατευτικές και βελτιωτικές ουσίες, μέθοδοι, κριτήρια επιλογής, μέσα, εγκαταστάσεις, τεχνικές συνθήκες, κανόνες λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων, πιστοποίηση εμποτισμένης ξυλείας, εκτίμηση αποτελεσματικότητας συντήρησης κ.α.). Αντιπυρική προστασία του ξύλου και τρόποι βελτίωσης της διαστασιακής σταθερότητας. Τάση εξέλιξης των μεθόδων συντήρησης και των εμποτιστικών ουσιών.
Λέξεις Κλειδιά
αλλοίωση ξύλου, προστατευτικές ουσίες ξύλου, βελτιωτικές ουσίες ξύλου, άτμιση, εμποτισμός, συντήρηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση13
Συγγραφή εργασίας / εργασιών46
Εξετάσεις5
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία (συμπερασματική) Προφορική ή γραπτή εξέταση (διαμορφωτική)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η.Βουλγαρίδη,Συντήρηση-Βελτίωση του Ξύλου.(Πανεπιστημιακές παραδόσεις-Σημειώσεις)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Από σχετικά εγχειρίδια,ελληνικά καί διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ενδεικτικά παρατίθεται ένα μικρό μέρος της βιβλιογραφίας που θα χρησιμοποιηθεί: Blanchette, R. A., Nilsson, Th., Daniel, G., & Abad, A. (1990). Biological degradation of wood. In Archaeological Wood: Properties, Chemistry and Preservation (Eds: R.M. Rowell & R.J. Barbour), Adv. Chem. Ser. No 225, American Chemical Society, Washington DC. pp.141-174. Tsoumis, G. (1991). Science and Technology of Wood: Structure, Propertties, Utilization. Van Nostrand Reinhold, New York. Φιλίππου, Ι. (2014). Χημική Τεχνολογία του Ξύλου. Θεσσαλονίκη. Voulgaridis, E. (1980). Physical Factors Affecting the Performance of Water Repellents Applied to Wood. Doctoral Thesis, University College of North Wales, Bangor, UK. Voulgaridis, E. (2004). Protection of wood in service from fungal and insect attack. (Unpublished Report) Aristotle University, Thessaloniki. Voulgaridis, E. V., & Banks, W. B. (1981). Degradation of wood during weathering in relation to water repellent long term effectiveness. J. Inst. Wood Sci. 9(2): 72-83.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-06-2018