ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ / Organization & Administration of Forest Industries
Κωδικός403Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000152

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600126013
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: • διακρίνουν τις βασικές αρχές της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρμόζονται στις δασικές βιομηχανίες στην Ελλάδα. • επιλύουν προβλήματα θέσης εγκατάστασης δασικών βιομηχανιών • υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην εφαρμογή αειφορικών πρακτικών από τις δασικές βιομηχανίες οι οποίες προάγουν τις αρχές της Δασικής Πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, στοιχεία λειτουργίας των δασικών βιομηχανιών. Διοικητική οργάνωση των δασικών βιομηχανιών, συστήματα οργανωτικής κατανομής και η δομή τους. Σχεδιασμός και προγραμματισμός της παραγωγής των δασικών βιομηχανιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Προβλήματα των δασικών βιομηχανιών. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, διαδικασία Πιστοποίησης ISO, επιλογή θέσης των δασικών βιομηχανιών, διαχείριση αποθεμάτων κ.α.
Λέξεις Κλειδιά
αρχές διοίκησης και οργάνωσης, δασικες βιομηχανίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary. 2017. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αρχές και Εφαρμογές. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
σημειωσεις σε μορφη PPT
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2018