ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ / Environmental Remote Sensing
Κωδικός517Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000184

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600126038
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Να αναζητήσουν στο διαδίκτυο δορυφορικές εικόνες και άλλες βοηθητικές πληροφορίες. - Να διορθώσουν (προ-επεξεργαστούν) πρωτογενή δορυφορικά δεδομένα. - Να εφαρμόσουν βασικές τεχνικές ερμηνείας και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων. - Να παράξουν θεματικούς χάρτες από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Χαρακτηριστικά του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διαδρομή της ακτινοβολίας, ατμοσφαιρικές επιδράσεις, αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα της επιφάνειας της γης). Ιστορική εξέλιξη της Τηλεπισκόπησης (αεροφωτογραφίες, δορυφόροι, τύποι απεικονιστών). Εμφάνιση ψηφιακής εικόνας (συστήματα εμφάνισης, φορμάτ και λογισμικά, χωρική-χρονική-φασματική-ραδιομετρική διακριτική ανάλυση και τεκμηρίωση δεδομένων-metadata). Διόρθωση ψηφιακής εικόνας (συστηματικά σφάλματα εικόνας, εγγραφή εικόνας και γεωμετρική - ατμοσφαιρική - τοπογραφική διόρθωση). Βελτίωση εμφάνισης εικόνας (φίλτρα, ανάλυση υφής) και δημιουργία μωσαϊκού εικόνας. Ανάλυση εικόνων και εξαγωγή θεματικής πληροφορίας (δημιουργία χαρτών). Δείκτες βλάστησης, ταξινόμηση εικόνας (επιβλεπόμενη, μη-επιβλεπόμενη) και έλεγχος ακρίβειας θεματικών χαρτών. Η πρακτική εξάσκηση γίνεται με τη χρήση του λογισμικού ERDAS Imagine.
Λέξεις Κλειδιά
Tηλεπισκόπηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Εκπόνηση μελέτης (project)6
Σύνολο6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Καρτάλης Κ. και Χ. Φείδας (2006). “Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης”. Β. Γκιούδας Εκδοτική, Αθήνα. Μερτίκας Σ. (1999) Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας. Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα ISBN 960-405-949-1
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2014