ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Environmental Geographic Information Systems
Κωδικός519Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000185

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600126039
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Να συλλέξουν και εισάγουν δεδομένα σε ένα ΓΣΠ. - Να γεωαναφέρουν και να ψηφιοποιήσουν ένα χάρτη. - Να ορίσουν το κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων. - Να συνδυάσουν και αναλύσουν διαφορετικά θεματικά επίπεδα χωρικής πληροφορίας. - Να δημιουργήσουν θεματικούς χάρτες.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία Εισαγωγικές έννοιες. Συλλογή και εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ. Γεωγραφικό Σύστημα Συντεταγμένων και Χαρτογραφικές Προβολές. Προβολικά Συστήματα. Μορφές χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ. Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων. Δουλεύοντας με τους πίνακες. Χωρική Ανάλυση. On-line GIS (Web GIS) και Cloud GIS. Εργαστήρια Εξοικείωση με το ArcGIS. Εξοικείωση με το περιβάλλον του ArcGIS Desktop. Προβολές και Προβολικά Συστήματα. Γεωαναφορά και ψηφιοποίηση στο ArcGIS. Δημιουργία, επεξεργασία και ανάλυση περιγραφικών και χωρικών δεδομένων. Vector και raster ανάλυση. Δημιουργία χαρτών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Σεμινάρια3
Εργαστηριακή Άσκηση25
Σύνολο78
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κουτσόπουλος Κωστής Χ., 2002, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN:960-7530-20-9 Συλλαίος Ν., Γήτας Ι., Συλλαίος Γ., 2007, Εισαγωγή στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και στην τηλεπισκόπηση, Εκδόσεις Γιαχούδη,ISBN:978-960-6700-12-5
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-06-2017