Θεολογία των Κειμένων της Καινής Διαθήκης (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεολογία των Κειμένων της Καινής Διαθήκης (ΙΙΙ) / Teology of the Texts of the New Testament
Κωδικός1119
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Ατματζίδης
Γνωστικό ΑντικείμενοΒιβλικών Σπουδών
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012662

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεολογία των Κειμένων της Καινής Διαθήκης (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600126371
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 1105 Μεσσιανικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης (ΙΙΙ)
 • 1106 Προφήτες της μεταιχμαλωσιακής Περιόδου (ΙΙΙ)
 • 1107 Η λατρεία κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης (Ι)
 • 1108 Η λατρεία κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης (ΙΙ)
 • 1113 Η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης με τη συνδρομή της αρχαιολογίας (Ι)
 • 1114 Η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης με τη συνδρομή της αρχαιολογίας (ΙΙ)
 • 1115 Η λατρεία κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης (ΙΙΙ)
 • 1118 Θέματα Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη (ΙΙΙ)
 • 3122 Ο θεολογικός διάλογος μεταξύ Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (ΙΙ)
 • 3117 Ετεροδοξία και Οικουμενισμός (Ι)
 • 3119 Θέματα νεότερου και σύγχρονου Δυτικού Θεολογικού προβληματισμού (Ι)
 • 3105 Η Δογματική της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (Ι)
 • 3106 Η Δογματική της Ορθοδοξίας στους νέοτερους χρόνους (ΙΙ)
 • 3107 Δογματική Θεολογία στη Δύση κατά τους νεότερους χρόνους (Ι)
 • 3108 Δογματική Θεολογία στη Δύση κατά τους νεότερους χρόνους (ΙΙ)
 • 3109 Δόγμα και Φιλοσοφία στην Ορθόδοξη Παράδοση (ΙΙΙ)
 • 3111 Η Δογματική της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ)
 • 3120 Σύγχρονος Οικουμενικός διάλογος και εκκλησιολογικός προβληματισμός (Ι)
 • 3112 Δογματική Θεολογία στη Δύση κατά τους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ)
 • 3113 Ιστορία της Φιλοσοφίας (Ι)
 • 3114 Ιστορία της Φιλοσοφίας (ΙΙ)
 • 4107 Άνθρωπος, Θρησκεία, Πολιτισμός (Ι)
 • 4108 Άνθρωπος, Θρησκεία, Πολιτισμός (ΙΙ)
 • 4109 Κοινωνία και ιερό (Ι)
 • 4111 Θέματα Σύγχρονης Κοινωνικής θεωρίας (Ι)
 • 4112 Θέματα Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού (ΙΙ)
Γενικές Προαπαιτήσεις
Με το μάθημα αυτό παρουσιάζεται κατα τρόπο συστηματικό όλη η θεολογία και η ηθική των κειμένων της Καινής Διαθήκης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες Μαθαίνουν να ταξινομούν κατά τρόπο επιστημονικό και θεματικό τα διάφορά θεολογικά και ηθικά θέματα των κειμένων της Καινης Διαθήκης Αναδεικνύουν την ποικιλομορφία της Θεολογίας της Καινής Διαθήκης Συνδέουν και επικαιροποιούν τα θεολογικά και ηθικά μηνύματα της Καινής Διαθηκης με τον σύγχρονο άνθρωπο της μετανεοτερικής εποχής (ύστερης νεοτερικότητας).
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Με το μάθημα αυτό παρουσιάζεται κατα τρόπο συστηματικό όλη η θεολογία και η ηθική των κειμένων της Καινής Διαθήκης
Λέξεις Κλειδιά
Καινή Διαθήκη, Παλαιά διαθήκη, Θεολογία της Καινής Διαθήκης, Βιβλική Θεολογία, Φιλοσοφία και Θεολογία, μετανεοτερικότητα, θεολιγική ποικιλομορφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2018