ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Γ΄.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Γ΄. / Themes in ancient and byzantine philosophy C
ΚωδικόςΔΘ31
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Μποζίνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005122

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής3210
Δογματικής και Συμβολικής ΘεολογίαςΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Γ΄.
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127517
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η βαθύτερη γνωριμία των φοιτητών με το φιλοσοφικό περιεχόμενο της χριστιανικής θρησκείας. Ως μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνονται ειδικότερα (α) η εμπέδωση της επιστημονικής μεθοδολογίας στην ερμηνεία των πηγών του αρχαίου χριστιανισμού και (β) η αναψηλάφιση των φιλοσοφικών ιδεών που περιέχουν
Γενικές Ικανότητες
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συστηματική ανάλυση των επιρροών που δέχθηκε ο πρώιμος χριστιανισμός από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. 1) Εισαγωγή: φιλοσοφικά ρεύματα, συγκρητισμός και λαϊκή πίστη στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο τους πρώτους αιώνες μ.Χ. 2) Απηχήσεις φιλοσοφικών ιδεών στον Παύλο και τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης 3) Οι αποστολικοί πατέρες: (α) πλατωνικά στοιχεία στην επιστολογραφία του Ιγνάτιου Αντιοχείας, (β) αφομοίωση μοτίβων της πολιτικής φιλοσοφίας στην εκκλησιολογία της Α΄ προς Κορινθίους επιστολής του Κλήμεντα Ρώμης, (γ) η διδασκαλία των δύο δρόμων στον Βαρνάβα και τη Διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων κλπ. 4) Η σύγκρουση με τη Γνώση: ο χριστιανισμός ανάμεσα στον μονισμό και τη δυαρχία τη μεταποστολική εποχή 5) Ο διάλογος των απολογητών με την ελληνική φιλοσοφία τον 2ο αι. μ.Χ.: μια αναλυτική ματιά στα έργα του Ιουστίνου, του Τατιανού, του Αθηναγόρα, του Θεόφιλου Αντιοχείας και την ανώνυμη Πρὸς Διόγνητον επιστολή 6) Η σχολή της Αλεξάνδρειας: Πάνταινος, Κλήμης Aλεξανδείας, Ωριγένης και οι απαρχές μιας «φιλοσοφίας» του χριστιανισμού 7) Φιλοσοφικές προϋποθέσεις της διάκρισης θεολογίας-οικονομίας στον Μέγα Αθανάσιο 8) Καππαδοκική θεολογία: Μέρος Ι (η αξιοποίηση φιλοσοφικών όρων –πρόσωπο ὑπόστασις, οὐσία και φύσις– για τον καθορισμό του τριαδολογικού δόγματος από τους τρεις Καππαδόκες, η διάκριση στο έργο τους κτιστοῡ-ἀκτίστου ειδωμένη στο υπόβαθρο της οντολογίας του Ελληνισμού, η θεωρία των θείων ονομάτων στα αντιευνομιανά συγγράμματα του Βασίλειου Καισαρείας και του Γρηγόριου Νύσσης και το ζήτημα του «χριστιανικού νομιναλισμού») 9) Καππαδοκικά θεολογία: Μέρος ΙΙ (η σκιαγράφηση μιας χριστιανικής κοσμολογίας στις ομιλίες Εἰς τὴν Ἐξαήμερον του Βασίλειου Καισαρείας και η περαιτέρω επεξεργασία της από τον Γρηγόριο Νύσσης, το Περὶ τῆς κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου του τελευταίου και οι φιλοσοφικές του επιρροές, πλατωνική ὁμοίωσις θεῷ και μυστική θεολογία, άλλες ελληνικές ιδέες στο έργο των Καππαδοκών πατέρων) 10) Από το Λόγος Ἀληθὴς του Κέλσου έως το Κατὰ Γαλιλαίων του Ιουλιανού: τρεις αιώνες πολεμικής γραμματείας ενάντια στην Εκκλησία και η μετεξέλιξη της χριστιανικής απολογητικής 11) Ιωάννης Χρυσόστομος: (α) η ανάπτυξη μιας χριστιανικής θεωρίας για το κράτος στο corpus των ομιλιών του Ιωάννη πάνω στη βάση του 13ου κεφάλαιου της Πρὸς Ῥωμαίους επιστολής του Παύλου (β) ο διαποτισμός από τον πλατωνισμό και τον στωικισμό της ηθικής διδασκαλίας του πατέρα 12) Η μετάπλαση της αρχαίας φυσικής επιστήμης: μῖξις, κρᾶσις, σύγκρασις και ἔνωσις στις συζητήσεις σχετικά το χριστολογικό δόγμα τον 4ο και 5ο αιώνα μ.Χ. 13) Ανασκόπιση της ύλης, συμπεράσματα και συζήτηση: (α) «Εξελληνισμός του χριστιανισμού ή εκχριστιανισμός του Ελληνισμού;» –κριτική θεώρηση των θέσεων του Adolph von Harnack και της επιστημονικής σχολής του, (β) τα δεδομένα της έρευνας πενήντα χρόνια μετά τη δημοσίευση του Eαrly Christianity and Greek Paideia του Werner Jaeger
Λέξεις Κλειδιά
Αρχαία Ελλάδα- Φιλοσοφία, Ελληνισμός και Χριστιανισμός, Χριστιανισμός- Επιρροές, Καινή Διαθήκη-Παύλος, Πατέρες της Εκκλησίας, Βυζαντινή Φιλοσοφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Βασικά η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εργασία στο τέλος του εξαμήνου. Προσμετράται θετικά η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα και η ανάληψη εργασίας την οποία παρουσιάζουν ενώπιον του καθηγητή και των συμφοιτητών τους
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. W. Jaeger, Early Christianity and Greek Paideia, London-Oxford-New York 1961 2. H.A. Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers, τόμ. Β΄ (Faith, Trinity, Incarnation) Cambridge-Massachusetts 1956 3. Ch. Köckert, Christliche Kosmologie und kaiserzeitliche Philosohie (Die Auslegung des Schöpfungsberichtes bei Origenes, Basilius und Gregor von Nyssa vor dem Hintergrund kaiserzeitlicher Timaeus-Interpretationen), Tübingen 2009 4. M. DelCogliano, Basil of Caesarea’s Anti-Eunomian Theory of Names (Christian Theology and Late-Antique Philosophy in the Fourth Century Trinitarian Controversy), 2010
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2013