Διοίκηση και Θεσμοί του Βυζαντίου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιοίκηση και Θεσμοί του Βυζαντίου / Διοίκηση και Θεσμοί του Βυζαντίου
ΚωδικόςΙΒΥ 701
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015986

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Βυζαντινής και Μεσαιωνικής ΙστορίαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιοίκηση και Θεσμοί του Βυζαντίου
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600127553
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα • γνωρίσουν τις βυζαντινές διοικητικές δομές •να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και την εξέλιξη της διοίκησης και των θεσμών του Βυζαντίου •ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά • εξασκηθούν στην ανάλυση και ερμηνεία των πρωτογενών πηγών σε σχέση με τη διοίκηση και τους θεσμούς του Βυζαντίου
Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα θα εξετάσει τη διοίκηση και τους θεσμούς του Βυζαντινού κράτους από τον 4ο έως τον 15ο αιώνα. Θα αναλυθούν τα κύρια χαρακτηριστικά των διοικητικών δομών και θα μελετηθεί η εξέλιξή τους κατά την πρώιμη, τη μέση και την ύστερη περίοδο. Θα παρουσιαστούν οι θεσμικές αλλαγές που εισήγαγαν κατά καιρούς οι αυτοκράτορες και θα εξεταστεί η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του βυζαντινού διοικητικού συστήματoς. Θα παρουσιαστούν επίσης τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατιωτικής και της εκκλησιαστικής οργάνωσης. Θα μελετηθούν και θα ερμηνευθούν οι σχετικές πρωτογενείς πηγές και οι φοιτητές θα συντάξουν εργασίες που αφορούν στη διοίκηση και τους θεσμούς του βυζαντινού κράτους. Εβδομάδα #1 Παρουσίαση των πρωτογενών πηγών και των σύγχρονων τάσεων της έρευνας σε σχέση με τους θεσμούς του Βυζαντίου Εβδομάδα #2 Πολιτειακοί θεσμοί Εβδομάδα #3 Αυτοκρατορικό συμβούλιο (sacrum consistorium, παραδυναστεύων, μυστικός, βασιλειοπάτωρ) Εβδομάδα #4 Διοίκηση παλατιού Εβδομάδα #5 Διοίκηση Κωνσταντινουπόλεως Εβδομάδα #6 Αυτοκρατορική γραμματεία Εβδομάδα #7 Κεντρικές οικονομικές υπηρεσίες Εβδομάδα #8 Δικαστήρια και δικαστικοί λειτουργοί Εβδομάδα #9 Επαρχιακές διοικητικές δομές Εβδομάδα#10 Στρατός και ναυτικό Εβδομάδα #11 Τιμητικοί τίτλοι και αυλική ιεραρχία Εβδομάδα #12 Εκκλησιαστικοί θεσμοί Εβδομάδα #13 Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Επιλεγμένη βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1204
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1655,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1655,5
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φαιτητές καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και να παρουσιάζουν σύντομα σε γραπτές αναφορές την κριτική τους αποτίμηση. Θα πρέπει επίσης να μελετήσουν και να σχολιάσουν συγκεκριμένες πηγές που αναφέρονται στη πρωτοβυζαντινή επαρχιακή διοίκηση. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στις εβδομαδιαίες παρουσιάσεις τους, τη δυνατότητα να επιχειρηματολογούν και να απαντούν σύνθετες ερωτήσεις επί της βιβλιογραφίας και των πηγών, καθώς στην τελική εργασία που θα παραδίδουν στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
  • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Hélène Ahrweiler, Études sur le structures administratives et sociales de Byzance, VR, London 1971. • Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Το πολίτευμα και οι θεσμοί της βυζαντινής αυτοκρατορίας 324-1204. Κράτος-διοίκηση-οικονομία-κοινωνία, Αθήνα 2004. • R. Guilland, Recherches sur les institutions byzantines, Ι-ΙΙ, [Berliner Byzantinische Arbeiten, 35], Berlin - Amsterdam 1967. • R. Guilland, Titres et fonctions de l’empire byzantin, VR, London 1976. • A. H. M. Jones, The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey, τ. Ι-ΙΙΙ, Oxford 1964. • Ι. Καραγιαννόπουλος, Το βυζαντινό κράτος4, Θεσσαλονίκη 2001. • N. Oikonomides, Byzantium from the Ninth Century to the Fourth Crusade. Studies,Texts, Monuments, [Variorum Collected Studies Series CS 369], Aldershot 1992. • N. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles, [Le Monde Byzantin], Paris 1972. • Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, γενική εποπτεία Αγγελική Λαΐου, επιστημονική επιτροπή C. Morrisson, Χ. Μπούρας, Ν. Οικονομίδης, Κ. Πιτσάκης, τ. Α΄-Γ΄, Αθήνα 2006. • Κ. Ε. Πλακογιαννάκης, Τιμητικοί τίτλοι και ενεργά αξιώματα στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη 2001.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2018