ΕΠΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΟΣ / EPIC POETRY
ΚωδικόςΛΦΙ560
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280011035

Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακό τμήματος Φιλολογίας 2014

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Αρχαία Ελληνική ΦιλολογίαΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-15
Λατινική ΦιλολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακό τμήματος Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Αρχαία Ελληνική ΦιλολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15
Λατινική ΦιλολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600127707
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν - να περιγράψουν με βάση τα γενικά ειδολογικά χαρακτηριστικά του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού έπους την ιδιαίτερη ταυτότητα του αυγούστειου έπους, - να εμβαθύνουν στο έργο δύο σημαντικών ποιητών, εκπροσώπων της περιόδου του Αυγούστου, και στη σχέση τους με την προηγούμενη λογοτεχνική παράδοση, - να επεξεργαστούν με κριτικό πνεύμα αντιπροσωπευτικά δείγματα της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και έτσι - να εξοικειωθούν με μεθόδους φιλολογικής πραγμάτευσης, κριτικής και ερμηνευτικής του κειμένου (έμφαση θα δοθεί σε σύγχρονες τάσεις της λογοτεχνικής κριτικής), - να καλλιεργήσουν την αναγνωστική τους ικανότητα σε πρωτότυπο κείμενο, - να εξασκηθούν και να αναπτύξουν δεξιότητα στη σύνταξη επιστημονικής εργασίας, - να εξασκηθούν και να αναπτύξουν δεξιότητα στη σύντομη προφορική παρουσίαση ενός ειδικού επιστημονικού θέματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποβλέπει στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητριών/-ητών σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά λογοτεχνικά είδη των Αυγούστειων χρόνων, το έπος. Οι φοιτήτριες/-ητές θα κληθούν καταρχάς να ανακαλέσουν στη μνήμη τους γενικά χαρακτηριστικά και τάσεις της περιόδου και να μελετήσουν τα δύο αντιπροσωπευτικότερα έπη αυτών των χρόνων: την "Αινειάδα" του Βιργίλιου και τις "Μεταμορφώσεις" του Οβίδιου. Στο πλαίσιο των συναντήσεων το ενδιαφέρον θα εστιαστεί κυρίως στα ιδιαίτερα λογοτεχνικά χαρακτηριστικά κάθε έργου χωριστά όπως και στις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις μεταξύ τους από την άποψη του ύφους, του περιεχομένου και της αφηγηματικής τεχνικής. Με αυτούς τους όρους η πραγμάτευση των κειμένων θα κινηθεί πάνω στους άξονες της λογοτεχνικής παράδοσης με την οποία «διαλέγονται» οι δύο ποιητές, στις επιδράσεις που δέχτηκαν αλλά και, πιθανότατα, άσκησαν στο ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Όλη αυτή η εργασία θα γίνεται, ασφαλώς, μέσω της τριβής με τις ερμηνευτικές τάσεις που έχουν αναπτυχθεί στη μελέτη του αυγούστειου έπους, ώστε με την άσκηση στην αξιοποίηση της βιβλιογραφίας να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/-ητές κριτική οπτική και ερευνητική εγρήγορση.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητριών/-ητών θα γίνει βάσει: α) της παρουσίας τους και της συμμετοχής τους στις συναντήσεις, β) των ασκήσεων/μικροεργασιών που θα αναλαμβάνουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και γ) της ευρύτερης εργασίας που θα κληθούν να εκπονήσουν επί κάποιου θέματος που θα τους δοθεί το αργότερος έως το τρίτο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
K. Galinsky, Augustan Culture. An Interpretive Introduction, Princeton 1996. K. Galinsky (επιμ.), The Cambridge Companion to the Age of Augustus, Cambridge 2005. Joseph Farell, Michael C. J. Putnam (εκδ.-επιμ.), A Companion to Vergil’s ‘Aeneid’ and its Tradition, Wiley-Blackwell, Malden, Mass., Oxford et al. 2010, 20142 Charles Martindale (εκδ.-επιμ.), The Cambridge Companion to Virgil, Cambridge 1997. W. V. Clausen, Virgil’s Aeneid and the Tradition of Hellenistic Poetry, Berkeley 1987. G. B. Conte, The Poetry of Pathos. Studies in Virgilian Epic, Oxford 2007. P. R. Hardie, Virgil’s Aeneid. Cosmos and Imperium, Oxford 1986. P. R. Hardie, Βιργίλιος. Μτφρ. Ειρ. Μητούση, επιμ. Β. Φυντίκογλου, Θεσσαλονίκη 2005 (τίτλ. πρωτ.: ###). S. J. Harrison (εκδ.-επιμ.), Oxford Readings in Vergil’s Aeneid, Oxford 1991. R. Heinze, Virgils epische Technik, Leipzig 19143, αν. 1957. G. Williams, Techniques and Ideas in the Aeneid, New Haven 1983. M. v. Albrecht, Das Buch der Verwandlungen. Ovid-Interpretationen, Düsseldorf 2000. A. Barchiesi, The Poet and the Prince. Ovid and Augustan Discourse, Berkeley 1997. B. W. Boyd (εκδ.-επιμ.), Brill’s Companion to Ovid, Leiden 2002. O. S. Due, Changing Forms. Studies in the Metamorphoses of Ovid, Copenhagen 1974. A. Feldherr, Playing Gods: Ovid’s Metamorphoses and the Politics of Fiction, Princeton 2010. G. K. Galinsky, Ovid’s Metamorphoses. An Introduction to the Basic Aspects, Berkeley 1975. Philip Hardie (εκδ.-επιμ.), Οβίδιος. The Cambridge Companion. Με 18 εικόνες εντός κειμένου. Μτφρ.-επιμ. Α. Ν. Μιχαλόπουλος, Χ. Ν. Μιχαλόπουλος, Αθήνα 2010 (τίτλ. πρωτ.: The Cambridge Companion to 9Ovid, Cambridge 2002). S. Hinds, The Metamorphosis of Persephone. Ovid and the Self-Conscious Muse, Cambridge 1987. P. E. Knox, Ovid’s Metamorphoses and the Traditions of Augustan Poetry, Cambridge 1986. P. E. Knox (εκδ.-επιμ.), Oxford Readings in Ovid, Oxford 2006. P. E. Knox (εκδ.-επιμ.), Α Companion to Ovid, Chichester 2009. J. Solodow, The World of Ovid’s Metamorphoses, Chapel Hill 1988.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-07-2014