Κοινωνιολογία της μαζικής επικοινωνίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνιολογία της μαζικής επικοινωνίας / Sociology of Mass Communication
ΚωδικόςΓΕ1300
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Βαμβακάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID140000014

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνιολογία της μαζικής επικοινωνίας
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600128107

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΔημοσιογραφίας (Εγνατίας 46)
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 4Α (331)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 11:30 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα -διακρίνουν τις βασικές θεωρίες για τη μαζική επικοινωνία -κατανοούν τη σημασία των ιδεών και της εξουσίας στη λειτουργία των ΜΜΕ -χρησιμοποιούν κοινωνιολογικούς όρους και εργαλεία ανάλυσης για τη μελέτη των ΜΜΕ και των ταυτοτήτων που αυτά διαμορφώνουν - κατανοούν και διερευνούν πρότυπα, στερεότυπα και τελετουργίες που περιλαμβάνει ο χώρος των ΜΜΕ μέσα από τη μεθοδολογική παράδοση της σημειολογίας και της ανάλυσης λόγου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μελέτη της αλληλοεπίδρασης κοινωνικών συνθηκών, προτύπων και πρακτικών με τις διάφορες μορφές διαμεσολαβημένης επικοινωνίας που εμφανίζονται σε διαφορετικά ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια. Εξέταση όλων εκείνων των κοινωνικών παραγόντων (ιδέες, στάσεις, τεχνολογία, τελετουργίες, σχέσεις εξουσίας και επιρροής) που διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης συγκεκριμένων πρακτικών μαζικής και δημοφιλούς επικοινωνίας. Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι σύγχρονες κοινωνικές ταυτότητες επηρεάζονται και ανασυγκροτούνται από το χώρο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και την καταναλωτική κουλτούρα που αυτά εμπεδώνουν
Λέξεις Κλειδιά
ΜΜΕ, ταυτότητα, μαζική-δημοφιλής κουλτούρα, διαμεσολάβηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων13
Σύνολο65
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος, εκτός από εξετάσεις θα περιλαμβάνει και ασκήσεις προόδου (για όσους παρακολουθούν το μάθημα).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Από το βιβλίο J. Curran & M. Gurevitch (επιμ.) ΜΜΕ και Κοινωνία, Πατάκης, 2001, σσ. 25-52, 84-102, 176-202, 373-392, 393-426, 486-515 Χ.Κωνσταντινίδου «Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η Παραγωγή Νοήματος. Θεωρητικές προσεγγίσεις και προοπτικές – α’ μέρος», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 2002: (EKKE), τχ. 108-109, σελ. 139-188 G.Lipovetsky, 2009, Η εποχή του κενού. Δοκίμια για τον σύγχρονο ατομικισμό, Σκόπελος: Νησίδες, σσ. 19-32
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Α.Giddens: Κοινωνιολογία, Αθήνα, Gutenberg 2002 (μάθημα 1,2) • Hall, S. & Gieben, B. (2003) Η Διαμόρφωση της Νεωτερικότητας. Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική, Πολιτισμός, Αθήνα, Σαββάλας. • N. ΜακΚουέϊλ, Εισαγωγή στη θεωρία της επικοινωνίας, Καστανιώτης, 1997 (μαθήματα 4,5,6,7) • John Thompson, Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας, Παπαζήσης 1999 (μαθήματα 6 και 12) • P.Brantlinger, Άρτος και θεάματα, Νησίδες (μάθημα 13) • Baudrillard, Jean «Η κουλτούρα των μαζικών μέσων», στο Η κουλτούρα των μέσων, Αλεξάνδρεια, 1991 σσ.263-296. (μάθημα 8) • D. Chandler, «Σημειωτική για αρχάριους» (μετάφραση του βιβλίου του ίδιου συγγραφέα, Semiotics: the basics, Routledge, Λονδίνο, 2002, διαθέσιμη στο διαδίκτυο) (μάθημα 5) • Eco, U., (1982). Η σημειολογία της καθημερινής ζωής, Παιδεία, 1982 (μάθημα 4) • Μ. ΜcLuhan: «Το μέσο είναι το μήνυμα» στο Το μήνυμα του μέσου, Αλεξάνδρεια, 1990 (μάθημα 5) • Ρ.Παναγιωτοπούλου (επιμ), H ψηφιακή πρόκληση: ΜΜΕ και δημοκρατία, Τυπωθήτω, Αθήνα, 2003 (μάθημα 7) • Z.Bauman, Ζωή για κατανάλωση, Πολύτροπον, Αθήνα, 2008 (μάθημα 9) • McNair, Η Κουλτούρα του Στριπτίζ, Σεξ, μέσα ενημέρωσης και ο εκδημοκρατισμός της επιθυμίας, Σαββάλας, Αθήνα 2006 (μάθημα 10) • M.Φουκώ, Επιτήρηση και Τιμωρία. Η Γέννηση της Φυλακής, Ράππας, Αθήνα 1976 (μάθημα 13) • Μ. Φουκώ, Η ιστορία της σεξουαλικότητας, τ.1, Ράππας, Αθήνα 1982 (μάθημα 10) • Ρ. Σένετ, Η τυραννία της οικειότητας, Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός χώρος στον δυτικό πολιτισμό, Νεφέλη, Αθήνα 1999 (μάθημα 11) • Κ. Λας, H κουλτούρα του ναρκισσισμού, Νησίδες, Σκόπελος 2002 (μάθημα 11) • Μ. Μαδιανού, Έθνος, ταυτότητες και τηλεόραση στη σύγχρονη Ελλάδα, Πατάκης, Αθήνα, 2008 (μάθημα 12) • Σ. Φραγκονικολόπουλος, Γ.Πλειός, Τα ‘εθνικά θέματα’ στη δίνη των ΜΜΕ. Το Μακεδονικό, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό στην τηλεόραση και τον Τύπο, Σιδέρης, 2011 (μάθημα 12) • Leiss W., Kline S., Jhally S., Διαφήμιση και επικοινωνία. Η κατανάλωση στην εποχή των μέσων επικοινωνίας, Καστανιώτης, Αθήνα, 2005
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-09-2017