ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / L3-1 RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES AND PLANNING
ΚωδικόςΕ3-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Φραγκόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002266

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 116
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600128286
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εξοικείωση του φοιτητή με την μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα στις επιστήμες του σχεδιασμού τόσο στην κλίμακα του πολεοδομικού όσο και του χωροταξικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικό και από εμπειρικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει την διδασκαλία της μεθόδου ανάδειξης και δόμησης του επιστημονικού αντικειμένου της Έρευνας είτε με την επαγωγική (λειτουργικά μεμονωμένα εννοιολογικά εργαλεία- μιμητικό μοντέλο) είτε με την απαγωγική μέθοδο (συστημικά εννοιολογικά εργαλεία – θεωρητικό μοντέλο). Συντείνει στην θεμελίωση της επιστημονικής εργασίας στο πεδίο της κοινωνικής έρευνας που υποστηρίζει τις επιστήμες του χωρικού σχεδιασμού (ερευνητική εργασία, διπλωματική, επιστημονική πρόταση και γνωμοδότηση στον επαγγελματικό χώρο). Αρχικά διευκρινίζεται η σχέση μεταξύ μεθόδου έρευνας και τεχνικών έρευνας. Στη συνέχεια αναδεικνύεται η τριλογία ρήξης – δόμησης – επαλήθευσης, με τις 7 επιμέρους φάσεις τους: Α’. Η διαμόρφωση ενός Κεντρικού ερωτήματος, Β’. Η Διερεύνηση του πεδίου (διερευνητικές συνεντεύξεις και διαχείριση βιβλιογραφικών πηγών), Γ’. Η Ανάπτυξη της προβληματικής (παραδείγματα μετανάστευση, γεννητικότητα), Δ’. Η Δόμηση του μοντέλου ανάλυσης (Κεντρική Υπόθεση εργασίας, εννοιολογικά εργαλεία και ανάλυση τους σε διαστάσεις, συνισταμένες και παρατηρήσιμους δείκτες με την χρήση παραδειγμάτων). Το Μοντέλο ανάλυσης ως σύνολο συντεταγμένων υποθέσεων και εννοιολογικών εργαλείων. Ορισμός ανεξάρτητης, ενδιάμεσων ερμηνευτικών αλλά και εξαρτημένης μεταβλητής. Έλεγχοι εγκυρότητας μοντέλου. Ε’. Η Παρατήρηση στις κοινωνικές επιστήμες. Αξιοπιστία –εγκυρότητα και προβλήματα αντικειμενικότητας. Τεχνικές δειγματοληψίας. Άμεση και έμμεση παρατήρηση: ο αναστοχασμός και η επιτόπια παρατήρηση αφενός, το Ερωτηματολόγιο και η Συνέντευξη αφετέρου. Δειγματοληπτικές έρευνες, μελέτη εγγράφων, αρχειακών πηγών και δευτερογενών στοιχείων. Στ’. Η Ανάλυση και ομαδοποίηση δεδομένων. Ανάλυση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών του μοντέλου μας και πιθανές αποκλίσεις. Ζ’. Τα Συμπεράσματα οι νέες γνώσεις και οι προτάσεις υλοποίησης. Το εμπειρικό μέρος αφορά την άσκηση η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση ομαδικής εργασίας των φοιτητών σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. Αναφέρεται δε στην παρουσίαση και κριτική προσέγγιση της μεθοδολογίας περαιωμένων Διπλωματικών εργασιών παρελθόντων ετών.
Λέξεις Κλειδιά
ερευνητική μεθοδολογία, κεντρική υπόθεση εργασίας, εννοιολογικά εργαλεία, αναζήτηση διαχείριση βιβλιογραφικων πηγών, συνεντευξη, ερωτηματολόγιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις48
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση15
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο8
Εξετάσεις34
Σύνολο135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση, ενδιάμεσα tests και Άσκηση με εκπόνηση ομαδικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Babbie E., (2011) "Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα", Αθηνα, Εκδ. Κριτική Λατινόπουλος, Π. (2010), "Τα πρώτα βήματα στην Ερευνα", Εκδ. Κριτική Ιωσηφίδης, Θ. (2017)Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Εκδ. Τζιόλα και Υιοι. Ευδωρίδου, Ε., Καρακασίδης Θ., (2017), Ακαδημαϊκή Γραφή, Εκδ. Τζιόλα και Υιοι.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-11-2017