ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ / Practice in Applying New Technologies to Health Services
ΚωδικόςΙΑ0416
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Μπαμίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000452

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600128498
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η άσκηση θα έχει κεντρικό άξονα τις νέες τεχνολογίες και τις νέες αναδυόμενες αγορές προκειμένου να ανοίξει παραπέρα και τους στενούς ως τώρα επαγγελματικούς ορίζοντες των ιατρών. Επιπλέον η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στις πραγματικές συνθήκες καθημερινής ιατρικής εκτός νοσοκομείου, η καλύτερη προετοιμασία τους για την άσκηση της ιατρικής μετά το πτυχίο και γενικά η επιστημονική και κοινωνική συγκρότησή τους μέσα από τη γνωριμία με το εύρος των δραστηριοτήτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στην ΠΦΥ όσο και γενικότερα. Επιδιωκόμενοι στόχοι: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: ● εκτιμούν τις τεχνολογικές ανάγκες της φροντίδας της υγείας ● σχεδιάζουν πρωτόκολλα εφαρμογής νέων συστημάτων στη φροντίδα της υγείας και να εκτιμούν/αξιολογούν το μέγεθος της επιτυχίας/επίδρασής τους ● καταγράφουν απαιτήσεις χρηστών συστημάτων φροντίδας υγείας και να συνεργάζονται με άλλες επαγγελματικές ομάδες στο σχεδιασμό υηρεσιών υγείας ● εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογίες και να χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα/τεχνολογικές λύσεις στην άσκηση της ΠΦΥ ● αναγνωρίζουν την επιδημιολογική ‐ πληθυσμιακή οπτική των προβλημάτων υγείας στην κοινότητα, να γνωρίζουν τις δυνατότητες πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας, μέσα από την επαφή τους με όλο το φάσμα των αντίστοιχων υπηρεσιών και προγραμμάτων και της χρήσης της τεχνολογίας ● εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες στη φροντίδας υγείας στην κοινότητα, έχοντας κατανοήσει το εύρος των επιστημονικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών το οποίο περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη ● εξηγούν καλύτερα τη σχέση μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, όπως και τις προσδοκίες των ασθενών σε θέματα διάγνωσης και διαχείρισης των προβλημάτων τους ανεξάρτητα από ηλικία, εθνικότητα και φύλο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνει στα παρακάτω αντικείμενα: ● Αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτόμες υπηρεσίες φροντίδας υγείας: απαιτούμενο πλαίσιο για την άσκηση, δεξιότητες και ανάγκες ● Η ανάγκη χρήσης της ιατρικής γνώσης σε επαγγελματικούς χώρους που σχετίζονται με την τηλεϊατρική, την ανάπτυξη πληροφορικών και γενικά τεχνολογικών συστημάτων φροντίδας υγείας ● Τεχνολογία στην άσκηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την άσκηση της Ιατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με χρήση νέων τεχνολογιών ● Σχεδιασμός και οργάνωση υπηρεσιών υγείας με βάση την εκτίμηση των αναγκών υγείας ● Συμβολή στη σχεδίαση τεχνολογικών συστημάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες υγείας - καταγραφή απαιτήσεων χρηστών ● Φροντίδα ηλικιωμένων: εκτίμηση αναγκών υγείας ηλικιωμένων, διαχείριση της συνοσηρότητας, παρηγορητική ιατρική τελικού σταδίου ● Νέες τεχνολογίες στη φροντίδα των ηλικιωμένων: χρήση συστημάτων νοητικής και σωματικής άσκησης για την πρόληψη της νοητικής έκπτωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ● Άσκηση στην εκτίμηση της νοητικής και σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων και τη σχεδίαση παρεμβάσεων βελτίωσης της υγείας ● Βιοϊατρική τεχνολογία:: εκπαίδευση στη χρήση αναδυόμενων/καινοτόμων τεχνολογιών όπως νανοϊατρική, τεχνολογίες βιο-αισθητήρων, νευρο-ανάδραση κά. ● Χρήση νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία με ασθενείς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στην κοινότητα, στην εργασία, στο χώρο εκπαίδευσης, στο σπίτι ● Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην επαγγελματική συμπεριφορά και επιστημονική δεοντολογία: Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, ανάλυση ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της ιατρικής, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αυτό-μόρφωση Η κάλυψη του περιεχομένου εκπαίδευσης επιτυγχάνεται με: ● Θεωρητική κατάρτιση στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα σεμινάρια ● Επισκέψεις στους χώρους πρακτικής άσκησης ● Την πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένες μονάδες Επιλέξιμες μονάδες πρακτικής άσκησης ● Εταιρείες Βιαϊατρκής τεχνολογίας και πληροφορικής της υγείας, εταιρείες δικτύων τηλεμετρίας ● Εταιρείες παραγωγής βιο-αισθητήρων, συστημάτων παρακολούθησης υγείας, σχεδίασης και κατασκευής ηλεκτρονικών συστημάτων υγείας, νανοϊατρικής τεχνολογίας, κά ● Κέντρα Υγείας ● Μονάδες Φροντίδας, Αποκατάστασης και Διαβίωσης Ηλικιωμένων ● Κέντρα Διαχείρισης Πρόνοιας των Δήμων ● Κέντρα τηλε-πρόνοιας των Δήμων ● Διαδημοτικά δίκτυα ηλεκτρονικής ΠΦΥ ● Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) ● Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) ● Κέντρα ημέρας της Ομοσπονδίας Εταιριών Αλτζχαϊμερ και συγγενών διαταραχών ● Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ● Γηροκομεία ● Εργοστάσια - Βιομηχανία ● Σύλλογοι γονέων και υποδομές εκπαιδευτικής παρέμβασης σε ΑΜΕΑ, αυτιστικά άτομα κ.λπ. ● Εταιρείες εμπορίας και ανάπτυξης τεχνολογικών παρεμβάσεων/λύσεων στην υγεία ● Φαρμακευτικές εταιρείες - ανάπτυξη και δοκιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων ● Εταιρείες και δομές στατιστικών υπηρεσιών υγείας ● Ινστιτούτα Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής/τηλε-ιατρικής ● Εταιρείες ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης - ιατρικής εκπαίδευσης ● Σύλλογοι ασθενών
Λέξεις Κλειδιά
πρακτική άσκηση, νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικότητα, φροντίδα υγείας ηλικιωμένων, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις10,0
Σεμινάρια40,2
Άσκηση Πεδίου10,0
Πρακτική (Τοποθέτηση)501,9
Εκπόνηση μελέτης (project)20,1
Σύνολο582,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαδικασία αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης είναι πολλαπλή. Ο φοιτητής στη διάρκεια της άσκησης προετοιμάζει και υποβάλει ατομικά μέσα από το ηλεκτρονικό του ΑΠΘ εβδομαδιαίες αναφορές στοχευμένες σε εργασίες που εκπονεί και που απαντούν στα επιδιωκώμενα αποτελέσματα. Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών ● Γραπτές Εργασίες ● Δημόσια παρουσίαση ● Αξιολόγηση από τον επιβλέποντα στο χώρο της πρακτικής άσκησης ● Αξιολόγηση από τον επόπτη της πρακτικής άσκησης ● Συμμετοχή/παρουσία στην τελική συνάντηση του μαθήματος υπό τη μορφή εστιασμένης συζήτησης ● Συγγραφή συνολικής τεχνικής έκθεση της πρακτικής που εμπεριέχει και ερωτηματολόγιο αποτίμησης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41959850 Συγγραφείς: Πολυσυγγραφικό: Γκοβίνα Ο., Γκούβα Μ., Θεοδοσοπούλου Ε., Καλοκαιρινού Α., Καμπά Ε., Καυγά Α., Καυκιά Θ., Κουρκούτα Λ., Κριτσωτάκης Μ., Κωνσταντινίδης Θ., Λαχανά Ε., Λαβδανίτη Μ., Μαντζούκας Σ., Μηνασίδου Ε., Μπακάλης Ν., Μπαμίδης Π., Μπελλάλη Θ., Νταφογιάννη Χ., Παπασταύρου Ε., Σαράφης Π., Τσελίκα Α., κ.α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ -Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77112392 Συγγραφείς: Αθηνά Λαζακίδου Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στο Χώρο της Υγείας
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-07-2018