ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / RESEARCH METHODOLOGY
ΚωδικόςIA0364
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑλέξιος Μπένος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID200000002

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600128708
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓ. ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡ.& ΕΡΕΥΝΑ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει και να καταλαβαίνει δημοσιευμένες εργασίες και να εκτιμά τη χρησιμότητα και πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές ερευνητικού σχεδιασμού και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. Να είναι ικανός να επιλέγει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης, να γνωρίζει να επιλέγει τις απαραίτητες μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων και να αποκτήσει οικειότητα στην ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια λογισμικών βιοστατιστικής και συγκεκριμένα το SPSS. Να αναγνωρίζει τη σημασία της δεοντολογικής συνάφειας της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού και να είναι εξοικειωμένος με τις δεοντολογικές αρχές, τη σχετική νομοθεσία και τα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας. Πρόγραμμα: Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας Αλέξης Μπένος Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα Εμμανουήλ Σμυρνάκης Βιβλιογραφική αναζήτηση και συγγραφή βιβλιογραφίας Μαρία Μοιρασγεντή Διαχείριση αρχείου SPSS Μπεττίνα Χάιδιτς Κωνσταντίνος Μπουγιούκας Είδη ερευνών: Ποσοτική έρευνα - τύποι ερευνών σχεδιασμός έρευνας Μάγδα Γαβανά Μέτρα νοσηρότητας – θνησιμότητας - προτύπωση Αλέξης Μπένος Σταύρος Σταφυλίδης Κλινική Επιδημιολογία (Επαναληπτότητα δοκιμασιών - Εγκυρότητα διαγνωστικών μεθόδων) Αλέξης Μπένος Ανάλυση αρχείου SPSS Μπεττίνα Χάιδιτς Σταματία Κόκαλη Κωνσταντίνος Μπουγιούκας Έλεγχος υποθέσεων και κριτική ανάλυση επιστημονικών εργασιών Αλέξης Μπένος Γραπτή εξέταση - ανατροφοδότηση - βαθμολόγηση γραπτού Αλέξης Μπένος Εμμανουήλ Σμυρνάκης
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας ‐ Εισαγωγή στην τεκμηριωμένη ιατρική (evidence based medicine) ‐ Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος ‐ Μεταβλητές ‐ σχέσεις ‐ υποθέσεις ‐ Κριτική ανάλυση επιστημονικών άρθρων ‐ Είδη ερευνών: ποσοτική /ποιοτική ‐ Ποσοτική έρευνα ‐ δείκτες ‐ μέτρα ‐ σχεδιασμός έρευνας ‐ Κριτήρια τεκμηρίωσης και αποδοχής μιας αιτιολογικής υπόθεσης ‐ Δειγματοληψία ‐ διαστρωμάτωση ‐ Σχεδιασμός ερευνητικών εργαλείων ‐ Βιοστατιστική ‐ Κλινική Επιδημιολογία ‐ Ποιοτική έρευνα ‐ Εγκυρότητα, αξιοπιστία και δεοντολογία έρευνας ‐ Aναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. Αξιολόγηση ιατρικών περιοδικών ‐ Η έρευνα στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Λέξεις Κλειδιά
ιατρική ερευνητική μεθοδολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
‐ Αξιολόγηση – Πρόοδος – Εξετάσεις: Μικρές εργασίες σε κάθε μάθημα για καλύτερη κατανόηση. Τελική εργασία σε επιλεγμένο θέμα. ‐ Συνολική αποτίμηση – Αξιολόγηση: Προφορική και έντυπη αξιολόγηση μαθήματος και διδασκόντων στο τελευταίο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. «Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα», Earl Babbie, 2011, Επιμέλεια στην Ελληνική γλώσσα Κώστας Ζαφειρόπουλος, Εκδόσεις «Κριτική Α.Ε.», κωδ. στον Εύδοξο: 12508145) Β. «Μεθοδολογία της έρευνας & της ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες της υγείας»,2011, Δ.Παναγιωτάκος, Εκδόσεις «Μαρία Τσακουρίδου & Σια Ο.Ε.» κωδ. στον Εύδοξο: 12492373.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-01-2018